Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(1): 26-29.

CMV kolitida po orgánových transplantacích

David Kamenář Orcid.org  1, Pavel Drastich Orcid.org  1, Halima Gottfriedová Orcid.org  1, Jana Malušková Orcid.org  2, Jan Šperl Orcid.org  1, Petr Štirand Orcid.org  1, Pavel Trunečka3, Julius Špičák Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Účel studie: Cytomegalovirová infekce je významnou příčinou morbidity pacientů po orgánových transplantacích. Nejčastějším typem postižení imunosuprimovaných pacientů je CMV kolitida. Definitivní diagnóza CMV kolitidy vyžaduje imunohistochemické vyšetření tkáně z postižených úseků colon. Naším cílem je popsat zkušenosti s takovými pacienty v našem institutu a zhodnotit diagnostické a terapeutické možnosti CMV kolitidy.

Metody: V elektronické databázi pacientů Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) bylo identifikováno celkem 20 pacientů po orgánové transplantaci s imunohistochemicky potvrzenou CMVkolitidou v období od ledna 2001 do prosince 2008. Retrospektivně pak byla zhodnocena relevantní data těchto pacientů.

Výsledky: Ve skupině 20 pacientů bylo 8 mužů a 12 žen průměrného věku 57,4 let ± směrodatná odchylka 6,1 let, v rozmezí 40-67 let. 12 pacientů bylo po transplantaci ledviny, 5 po transplantaci jater a 3 po transplantaci srdce. Průměrná doba od transplantace kendoskopickému vyšetření byla 38,1 měsíce (v rozmezí 1-140 měsíců, medián 7 měsíců). Všichni pacienti byli léčeni imunosupresivy - kortikoidy a/nebo různými kombinacemi mykofenolát mofetilu, cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu. 15 pacientů udávalo akutní průjem, chronický průjem měli 3 pacienti, u jednoho pacienta se onemocnění manifestovalo pouze enteroragií a u dalšího pouze bolestmi břicha. CMV IgM byl vyšetřen u 9 pacientů a pozitivní byl u 4 z nich. Přítomnost CMV časného antigenu nebo CMV DNA metodou PCR v krvi byla vyšetřena u všech 20 pacientů s pozitivním nálezem v 11 případech. Endoskopicky jsme zaznamenali 4 typy postižení: erytém a edém (11 pacientů), vícečetné izolované vředy (2 pacienti) , erytém aedém společně s vředy (5 pacientů) a obraz pseudomembranózní kolitidy (2 pacienti). Histologické vyšetření z lézí odhalilo obvyklé zánětlivé změny s dominující mononukleární celulizací. Typické inkluze byly nalezeny u 13 pacientů. Všech 20 pacientů s CMV kolitidou bylo léčeno ganciklovirem a/nebo valganciklovirem. Přežilo 19 pacientů, jeden pacient zemřel z jiné příčiny.

Závěr: Diagnóza CMV kolitidy u příjemců orgánových transplantací se opírá o aktivní diagnostický přístup zahrnující provedení totální koloskopie s biopsiemi postižených úseků colon a jejich histologickým a imunohistochemickým vyšetřením. Takto stanovená definitivní časná diagnóza umožňuje včasné zahájení specifické léčby CMV kolitidy účinnými virostatiky.

Klíčová slova

cytomegalovirus, ganciklovir, imunosupresiva, kolitida, orgánová transplantace, valganciklovir

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test