Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 87–88. doi:10.14735/amgh201987.

Clensia® – první kombinovaný očistný prostředek se simetikonem

Luděk Hrdlička1,2

+ Pracoviště

Úvod

Kvalitní příprava střeva před koloskopickým vyšetřením je naprosto zásadní podmínkou pro bezpečný průběh vyšetření a jeho diagnostikovanou přesnost [1,2]. Nedokonalá střevní očista vede nejen k možnosti přehlédnutí patologické léze, ale i ke zvýšenému riziku komplikace tohoto instrumentálního vyšetření, zejména perforace [3]. Až 25 % pacientů podstupujících koloskopii nemá dostatečnou kvalitu střevní očisty [1], a vyšetření je tak limitovaně výtěžné a neakceptovatelně rizikové. Kromě zbytků stolice omezuje vyšetřitelnost střeva i přítomnost pěny a bublin, které se vyskytují u 32–57 % koloskopovaných pacientů [3]. Navíc užití standardních vysokoobjemových přípravků může být spojeno s gastrointestinální intolerancí (nauzea, zvracení, bolesti břicha atd.) [4], což může být spolu s neakceptovatelnou chutí laxativ důvodem nemožnosti dokončení kompletní očisty střeva.
Clensia® jako nový typ nízkoobjemové střevní přípravy s vyváženou chutí a obsahem protipěnivého simetikonu je novou vhodnou alternativou k provedení optimalizované a šetrné střevní přípravy.

Charakteristika  a mechanizmus účinku

Clensia® je nový kombinovaný očistný přípravek, který obsahuje polyetylenglykol (PEG 4000), sulfát sodný, kyselinu citronovou, citrát sodný, chlorid sodný, chlorid draselný a simetikon. Kyselina citronová a citrát sodný nejsou systémově vstřebávané a působí jako osmotická projímadla, spolu s PEG a sulfátem sodným účinkují synergicky, redukují celkovou potřebu tekutin při přípravě a zlepšují chuťové vlastnosti přípravku, simetikon pak byl přidán jako protipěnivá látka zamezující tvorbě bublin [5,6].

Klinické zkušenosti

Přípravek Clensia® je již používán v klinické praxi v řadě evropských zemí. Jeho zařazení do armamentária přípravy před koloskopickým vyšetřením bylo možné nejen na základě zkušeností z reálné klinické praxe, ale i na základě výsledků prospektivních randomizovaných zaslepených multicentrických klinických zkoušek. Práce publikovaná týmem italských autorů vedeným C. Spadou [7] hodnotila na souboru 422 pacientů kvalitu přípravy, snášenlivost, bezpečnost a akceptabilitu z pohledu nemocného u dvou srovnatelných skupin pacientů připravených ke koloskopickému vyšetření preparátem Clensia® a standardní vysokoobjemovou přípravou 4 l PEG. Co se kvality přípravy týče, pacienti připravovaní přípravkem Clensia® vykazovali přípravu a kompletnost vyšetření (CIR – caecal intubation rate) zcela srovnatelnou s klasickou přípravou 4 l PEG, stejně tak procento pacientů s optimální přípravou bylo porovnatelné (Clensia® 63 % vs. 4 l PEG 55 %). Z pohledu pacienta byla dokonce příprava přípravkem Clensia® statisticky významně přijatelnější a snazší (p = 0,03) a ochota opakovat vyšetření vyšší (p = 0,0002) než u pacientů připravovaných 4 l PEG. Také výskyt nežádoucích účinků (nauzea, křeče, bolest břicha, podráždění konečníku) byl v této studii u pacientů připravovaných přípravkem Clensia® signifikantně nižší (25 vs. 37 %; p < 0,01).
Jiná studie porovnávala podobné parametry úspěšnosti a bezpečnosti střevní přípravy pomocí přípravku Clensia® oproti kombinovanému přípravku 2 l PEG potencovaného askorbovou kyselinou – vitaminem C (PEG-ASC) [8]. I v této práci hodnotící přípravu 196 pacientů pomocí přípravku Clensia® a 193 pomocí PEG-ASC byly kvalita střevní přípravy a kompletnost koloskopie (CIR) zcela srovnatelné – optimální příprava byla dosažena v 55 vs. 51 % ve prospěch přípravku Clensia®. Co se tolerability týče, výsledky byly opět téměř identické (bez obtěžujících GIT symptomů při přípravě 63 % ve skupině Clensia® vs. 60 % u PEG-ASC), celkově nežádoucí projevy při střevní přípravě přípravkem Clensia® zaznamenalo 48 % pacientů oproti 52 % pacientů ve skupině PEG-ASC.

Praktické údaje

Clensia® je dostupná ve formě prášku v 8 sáčcích (4 sáčky A – velké a 4 sáčky B – malé) k rozpuštění ve vodě. Po požití roztoku by měl pacient vypít ještě 1 l čiré tekutiny. Přípravek může být užit jak v děleném (1 l přípravku + 1/2 l čiré tekutiny v každém kroku), tak neděleném režimu (2 l přípravku + 1 l čiré tekutiny) [9]. Příbalový leták i pacientská instrukce obsahují srozumitelné informace pro nekomplikovanou přípravu roztoku. Chuť preparátu je příjemná, limetková. Produkt je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Závěr

Clensia® je inovativní kombinovaný nízkoobjemový přípravek pro očistu střeva před koloskopickým vyšetřením. Zásadní novinkou a výhodou oproti dosud používaným preparátům je obsah simetikonu, který zabraňuje tvorbě bublin a pěny, které jsou spolu se zbytky stolice hlavní příčinou případné nedostatečné přehlednosti střevní sliznice. Akceptovatelná chuť přípravku, snížený objem roztoku, dobrá tolerance a redukovaný výskyt nežádoucích gastrointestinálních projevů při přípravě střeva spolu s účinností srovnatelnou se standardní vysokoobjemovou přípravou jsou dalšími předpoklady pro úspěšné, efektivní a bezpečné používání přípravku Clensia® v klinické praxi.


MU Dr. Luděk Hrdlička
Gastroenterologie
Poliklinika Budějovická
MEDICON, a. s.
Antala Staška 1670/ 80
140 00 Praha 4
ludek.hrdlicka@post.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Froehlich F, Wietlisbach V, Gonvers JJ et al. Impact of colonic cleansing on quality and di-agnostic yield of colonoscopy: the European Panel of Appropriateness of Gastrointestinal Endoscopy European multicenter study. Gastrointest Endosc 2005; 61 (3): 378–384.
2. Harewood GC, Sharma VK, de Garmo P. Impact of colonoscopy preparation quality on detection of suspected colonic neoplasia. Gastrointest Endosc 2003; 58 (1): 76–79. doi: 10.1067/mge.2003.294.
3. Hassan C, Bretthauer M, Kaminski MF et al. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy 2013; 45 (2): 142–150. doi: 10.1055/s-0032-1326186.
4. ASGE Standards of Practice Committee, Saltzman JR, Cash BD et al. Bowel preparation before colonoscopy. Gastrointest Endosc 2015; 81 (4): 781–794. doi: 10.1016/j.gie.2014.09.048.
5. Wu L, Cao Y, Liao C et al. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of Simethicone for gastrointestinal endoscop-ic visibility. Scand J Gastroenterol 2011; 46 (2): 227–235. doi: 10.3109/00365521.2010.525 714.
6. Tongprasert S, Sobhonslidsuk A, Rattanasiri S. Improving quality of colonoscopy by adding simethicone to sodium phosphate bowel preparation. World J Gastroenterol 2009; 15 (24): 3032–3037.
7. Spada C, Cesaro P, Bazzolli F et al. Evaluation of Clensia®, a new low-volume PEG bowel preparation in colonoscopy: multicentre randomized controlled trial versus 4L PEG. Dig Liver Dis 2017; 49 (6): 651–656. doi: 10.1016/j.dld.2017.01.167.
8. Kump P, Hassan C, Spada C. Efficacy and safe-ty of a new low-volume PEG with citrate and simethicone bowel preparation for colonoscopy (Clensia): a multicenter randomized observer-blind clinical trial vs. a low-volume PEG with ascorbic acid (PEG-ASC) . Endosc Int Open 2018; 6 (8) : E907– E913. doi: 10.1055/ a-0624-2266.
9. Clensia SPC, datum revize textu 15. 9. 2017.

Kreditovaný autodidaktický test