Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(6): 316-324.

Chronická radiačná proktitída - rieši argón plazma koagulácia tento terapeutický problém?

Jozef Záň Orcid.org  1, Igor Katuščák Orcid.org  2, Ivan Minčík Orcid.org  3, Dušan Bestvina Orcid.org  3

+ Pracoviště

Souhrn

Chronická radiačná proktitída (ChRP) je závažná komplikácia rádioterapie orgánov malej panvy. Jej dominantným príznakom je enterorhágia, ktorej liečba je problematická. Efekt medikamentóznej liečby je neuspokojivý alebo len prechodný, endoskopická liečba je buď nákladná (laser), alebo spojená s veµkým množstvom závažných nežiaducich účinkov (formalín).

Cieµ práce: V našej prospektívnej štúdii sme sa pokúsili zhodnoti» úspešnos» argón plazma koagulácie v liečbe chronickej radiačnej proktitídy, ako i jej bezpečnos» a trvácnos» dosiahnutých výsledkov.

Materiál a metódy: Od septembra 2002 do júla 2007 sme na našom pracovisku ošetrili argón plazma koaguláciou 31 pacientov s chronickou radiačnou proktitídou. Žiadny z nich predtým nepodstúpil inú endoskopickú liečbu. Pomocou hodnotiacich kritérií sme zaznamenávali u každého pacienta pred, počas a po liečbe závažnos» krvácania, hladinu hemoglobínu, počet stolíc, tenezmy a bolesti rekta. Po ukončení liečby APC sme vykonávali pravidelné endoskopické kontroly.

Výsledky: Celkovo sme vykonali 75 APC sedení (priemerne 2,4 na pacienta). Pri liečbe došlo k poklesu intenzity enterorhágie z 3,29 na 0,10 (p < 0,001). V koreláte s liečbou ChRP dochádzalo i k vzostupu hladiny hemoglobínu priemerne z 118 na 134 g/l (p < 0, 001). Taktiež došlo k vymiznutiu ostatných sledovaných symptómov. Počas priemerného endoskopického sledovania 17 mesiacov (1-42 mesiacov) sme nezaznamenali žiadnu rekurenciu enterorhágie. Taktiež sme za celé sledované obdobie nezaznamenali žiadnu komplikáciu.

Záver: Argón plazma koagulácia je efektívna a bezpečná metóda pre pacientov s chronickou radiačnou proktitídou.

Klíčová slova

argón plazma koagulácia, chronická radiačná proktitída, endoskopická liečba, enterorhágia

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test