Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

Chronická hepatálna encefalopatia - komplexná liečba doplnená probiotikom (porovnanie štúdií) : XXX. kongres Slovenskej a Českej gastroenterologickej spoločnosti, XXVIII. slovenské a české endoskopické dni, XXXIII. hepatologické dni, Bratislava, 16.-18. j

Dušan Mištuna Orcid.org  , Libor Ebringer Orcid.org  , Eduard Kolibáš Orcid.org  , Miroslav Mikulecký Orcid.org  , Boris Pekárek Orcid.org  , Boris Pekárek Orcid.org  , Boris Pekárek Orcid.org  , Božena Pekárková1, Božena Pekárková1, Božena Pekárková1, Juraj Hromec, Juraj Hromec, Juraj Hromec, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  2, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  2, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  2

+ Pracoviště

ÚVOD

V poslednom období sa objavili údaje o využití probiotík medzi nimi aj Enterococcus faecium v liečbe chronickej hepatálnej encefalopatie (HE) pri cirhóze pečene. Predpokladaný mechanizmus účinku spočíva v priamom ovplyvnení patologickej črevnej flóry a tým v znížení tvorby amoniaku v hrubom čreve. Naše výsledky získané pri užívaní preparátu Enterococcus faecium M-74 + Selén (Enterococcus forte) sme zhodnotili a porovnali s tými, ktoré uverejnila Loguercio a spol. pre preparát Enterococcus faecium SF 68.

PACIENTI A METÓDY

15 pacientov s cirhózou pečene, portálnou hypertenziou a HE dostávalo okrem bežnej terapie probiotikum »Enterococcus forte«, 1 kapsulu denne v troch 4-týždňových obdobiach, oddelených dvoma 2-týždňovými prestávkami. V priebehu liečby bol každý pacient 9× vyšetrený. Závažnos» HE sme určovali stanovením indexu portálne systémovej encefalopatie (PSE) z piatich vyšetrovaných parametrov (stavu vedomia, asterixis, testu spájania čísel-NCT, amoniaku v sére-NH3 a EEG). Porovnali sme index na začiatku podávania probiotika a po jeho ukončení. Časový priebeh hladín amoniaku v sére a hodnôt NCT v oboch štúdiách sa vzájomne porovnal na základe intervalových odhadov kvadratickej regresnej funkcie.;

VÝSLEDKY

Po liečbe sme zistili významné zlepšenie indexu PSE: klesol v priemere o 70 % ( 55 % až 85 %, interval 95 % spoµahlivosti). Zlepšil sa mentálny stav, ustúpila asterixis. Po 8 až 9 týždňoch liečby hodnoty amoniaku v sére i NCT sa významne priblížili k norme. EEG nález sa zlepšil a často i normalizoval. Pacienti v našej štúdii mali významne nižšie počiatočné hodnoty amoniaku v sére (zvýšenie o 31 % nad normu) i NCT (zvýšenie o 60 %) ako u Loguercio a spol. (zvýšenie o 243 % a 238 %). V priebehu našej liečby sa hodnoty znížili o 20 a 30 %, v štúdii porovnávanej o 50 a 70 %. Je zaujímavé, že výrazne vyšší relatívny liečebný efekt sa dosiahol pri »ažšom stupni poruchy v porovnávanej štúdii ako pri µahšom stupni poruchy v našej štúdii.

ZÁVERY

Naše výsledky svedčia pre predpokladaný priaznivý účinok probiotika »Enterococcus faecium M-74 + Selén« na hepatálnu encefalopatiu.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test