Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(4): 264-270.

Biopsie nejsou dostatečné pro přesnou diagnostiku neoplazie u pacientů s Barrettovým jícnem

Magdalena Stefanová Orcid.org  1, Inna Tučková Orcid.org  2, Jana Malušková Orcid.org  3, Marek Kollár Orcid.org  4, Julius Špičák Orcid.org  4, Jan Martínek Orcid.org  4,5

+ Pracoviště

Souhrn

Endoskopická resekce (ER) je diagnostická i léčebná metoda časných neoplazií jícnu. Většina pacientů má diagnózu neoplazie stanovenu na základě výsledku kleš»ových biopsií. Není zcela jasné, jaká je diagnostická shoda mezi kleš»ovými biopsiemi a ER.

Cíl studie: Srovnání diagnostické přesnosti vyšetření cílených biopsií vs vyšetření endoskopických resekátů. Analýza histologické diagnózy a pokročilosti leze na základě makroskopického typu.

Metoda: 69 pacientů se 78 suspektními lézemi jícnu (osm žen, 61 mužů, průměrný věk 63 let, rozmezí 34-85) podstoupilo vyšetření trimodální endoskopií s cíleným odběrem biopsií. Následně byla provedena endoskopická resekce (ER) těchto lézí.

Výsledky: Vstupní diagnózy z cílených biopsií byly: 17x časný adenokarcinom (EAC), 2x spinocelulární karcinom (SCC), 36x vysoký stupeň dysplazie (HGD), 23x lehký stupeň dysplazie (LGD). Diagnóza na základě ER byla s biopsiemi shodná u 45 lézí (58 %). Diagnóza se lišila od vstupních biopsií u 33 lézí (42 %). "Upstaging" diagnózy (tj. diagnóza směrem k vyššímu stupni dysplazie) po ER byl prokázán ve 21 vzorcích (63 %). "Downstaging" diagnózy k nižšímu stupni dysplazie byl prokázán ve 12 vzorcích (37 %). V našem souboru byly nejčastěji zastoupeny makroskopické leze typů 0-IIa (lehce prominující plochá leze) a 0-IIb (plochá leze). Z celkového počtu 39 karcinomů (diagnóza na základě ER) byly nejčastěji zastoupeny leze typu 0-IIa (20; 51%).

Závěr: Cílené biopsie nejsou dostatečné pro přesnou diagnózu jícnových neoplazií. ER by proto měla být preferovanou diagnostickou metodou u pacientů se suspektní neoplazií.

Klíčová slova

Barrettův jícen, cílené biopsie, endoskopická resekce, neoplazie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test