Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2015; 69(1): 33-37. doi:10.14735/amgh201533.

Biologická léčba nemá vliv na výsledky endoskopické balónkové dilatace u pacientů s Crohnovou nemocí

Igor Romanko1,2, Martin Bortlík3,4,5, Dana Ďuricová3, Martin Lukáš3, Naděžda Machková3, Veronika Hrubá3, Katarína Mitrová3,6, Milan Lukáš3

+ Pracoviště

Souhrn

U pacientů s Crohnovou nemocí existuje značné riziko recidivujících stenóz i poté, co podstoupili operaci. Endoskopická balonková dilatace je ve vybraných případech přijatelnou alternativou k chirurgické léčbě. Metody: Provedli jsme retrospektivní analýzu výsledků endoskopické balonkové dilatace u pacientů s Crohnovou nemocí léčených na našem pracovišti. Cílem bylo posoudit účinnost a bezpečnost balonkové dilatace a vliv biologické léčby a dalších faktorů na její výsledky. Výsledky: V období od května 2007 do prosince 2013 jsme provedli 220 balonkových dilatací u 109 pacientů s Crohnovou nemocí. Z technického hlediska byl zákrok úspěšný (průchodnost oblasti postižené strikturou po dilataci) v 77 % případů, klinická úspěšnost byla zaznamenána v 75 % případů. Technická úspěšnost byla spojena se signifikantně delším trváním klinického účinku (10 měsíců vs 4,5 měsíců; p < 0,001) a s nižším rizikem chirurgického zákroku (14 vs 29 %; p = 0,02). Z hlediska rizika nutnosti operace byly zaznamenány příznivější výsledky v případě dilatace anastomotických striktur než u primárních stenóz (11 vs 42 %, p < 0,001). Konkomitantní biologická léčba neměla vliv na klinický účinek dilatace ani na riziko nutnosti chirurgického zákroku. Závažné komplikace byly pozorovány ve 2 % případů (tři případy krvácení a jeden případ perforace). Závěr: Balonková dilatace je účinná a bezpečná léčebná metoda zejména u pacientů s anastomotickými strikturami. Technicky úspěšné zákroky jsou spojeny s delším trváním klinického účinku a s nižším rizikem chirurgického zákroku. Biologická léčba nemá na výsledek dilatační léčby vliv.

Klíčová slova

Crohnova choroba, balonová dilatace, biologická terapie, stenóza

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

Literature
1. Cosnes J, Cattan S, Blain A et al. Long‑term evolution of disease behavior of Crohn ́s disease. Inflamm Bowel Dis 2002; 8(4): 244– 250.
2. Paine E, Shen B. Endoscopic therapy in inflammatory bowel diseases (with videos). Gastrointest Endosc 2013; 78(6): 819– 835. doi: 10.1016/ j.gie.2013.08.
023.
3. Peyrin‑Biroulet L, Loftus EV Jr, Colombel JF et al. The natural history of adult Crohn‘s disease in population‑based cohorts. Am J Gastroenterol 2010; 105(2): 289– 297. doi: 10.1038/ ajg.2009.579.
4. Felley C, Vader JP, Juillerat P et al. Appropriate therapy for fistulizing and fibrostenotic Crohn’s disease: Results of a multidisciplinary expert panel –  EPACT II. J Crohns Colitis 2009; 3(4): 250– 256. doi: 10.1016/ j.crohns.2009.06.001.
5. Lewis RT, Maron DJ. Efficacy and complications of surgery for Crohn’s disease. Gastroenterol Hepatol 2010; 6(9):
587– 596.
6. Hommes DW, van Deventer SJ. Endoscopy in inflammatory bowel diseases. Gastroenterology 2004; 126(6): 1561– 1573.
7. Bortlík M, Bouzková E, Machková N et al. Postavení endoskopické dilatace v léčbě pooperačních stenóz u nemocných s Crohnovou chorobou. Endoskopie 2010; 19(3 a 4): 121– 124.
8. Thienpont C, D ́Hoore A, Vermeire S et al.
Long‑term outcome of endoscopic dilatation in patients with Crohn ́s disease is not affected by disease activity or medical therapy. Gut 2010; 59(3): 320– 324. doi: 10.1136/ gut.2009.180182.
9. Costa J, Magro F, Caldeira D et al. Infliximab reduces hospitalizations and surgery interventions in patients with inflammatory bowel disease: a systematic review and meta‑analysis. Inflamm Bowel Dis 2013; 19(10): 2098– 2110. doi: 10.1097/ MIB.0b013e 31829936c2.
10. Lukáš M, Adamec S, Bortlík M et al. Balonová dilatace pooperačních stenóz u Crohnovy choroby. Endoskopie 2004; 13: 27– 31.
11. Gustavsson A, Magnuson A, Blomberg B et al. Endoscopic dilation is an efficacious and safe treatment of intestinal strictures in Crohn`s disease. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36(2): 151– 158. doi: 10.1111/ j.1365– 2036.2012.05146.x.
12. Honzawa Y, Nakase H, Matsuura M et al. Prior use of immunomodulatory drugs improves the clinical outcome of endoscopic baloon dilation for intestinal stricture in patients with Crohn`s disease. Dig Endosc 2013; 25(5): 535– 543. doi: 10.1111/ den.12029.
13. Gustavsson A, Magnuson A, Blomberg B et al. Smoking is a risk factor for recurrence of intestinal stricture after endoscopic dilation in Crohn`s disease. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37(4): 430– 437. doi: 10.1111/ apt.12176.

Kreditovaný autodidaktický test