Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 2, s. 62-65.

Barrettův jícen. Výskyt a komplikace onemocnění v období 1994-2003 = Barrett´s esophagus. The occurrence and complications during 1994-2003

Mohamed Al-Tashi Orcid.org  , Jan Bureš Orcid.org  1, Stanislav Rejchrt Orcid.org  2, Marcela Kopáčová Orcid.org  1, Milan Široký Orcid.org  , Zdeněk Papík Orcid.org  , Rudolf Repák Orcid.org  , Věra Tyčová Orcid.org  , Jan Nožička3, Karel Dědič Orcid.org  , František Langr Orcid.org  , Josef Bukač, Tomáš Douda Orcid.org  2, Blanka Kupková, Tomáš Fejfar Orcid.org  2, Ilja Tachecí Orcid.org  1, Luboš Slezák, Petr Hůlek2,4

+ Pracoviště

SOUHRN

Al-Tashi M, Bureš J, Rejchrt S, Kopáčová M, Široký M, Papík Z, Repák R, Tyčová R, Nožička J, Dědič K, Langr F, Bukač J, Douda T, Kupková B, Fejfar T, Tachecí I, Slezák L, Hůlek P. Barrettův jícen

Barrettův jícen je komplikací dlouhotrvající refluxní choroby jícnu. Jedná se o inkompletní intestinální metaplazii jícnu. Závažnost Barrettova jícnu spočívá v tom, že je prekancerózou. Cílem práce byla retrospektivní analýza Barrettova jícnu esofagogastroskopovaných pacientů jednoho pracoviště v uplynulých 9 letech. Z celkového počtu 14 880 gastroskopií byl Barrettův jícen nebo podezření na něj zjištěno u 431 nemocných. Z tohoto celkového počtu bylo 291 mužů (67 %) a 140 žen (33 %), poměr muži : ženy je tedy 2 : 1.

Klíčová slova: Barrettův jícen – refluxní choroba jícnu – prekanceróza – adenokarcinom jícnu.

SUMMARY

Al-Tashi M, Bureš J, Rejchrt S, Kopáčová M, Široký M, Papík Z, Repák R, Tyčová R, Nožička J, Dědič K, Langr F, Bukač J, Douda T, Kupková B, Fejfar T, Tachecí I, Slezák L, Hůlek P. Barret»s oesophagus

Barret»s oesophagus is a complication of gastro-oesophageal reflux disease. It is defined as a incomplete intestinal metaplasia. The relevance of this matter is, that Barret»s oesophagus is pre-malignant status. Aim of the study was to analyze retrospective data of upper GI endoscopies in a single centre within last 9 years. In 431 of the 14 880 patients who underwent oesophagogastroscopy, Barret»s oesophagus was detected as proved or suspected. Out of total number of patients there were 291males (67 %) and 140 females (33 %), the ratio males : females was 2 : 1.

Key words: Barret»s oesophagus – gastro-oesophageal reflux disease – pre-malignant condition – adenocarcinoma of the oesophagus.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test