Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(4): 340-345.

Autoimunitní pankreatitida u pacientů po resekci pro ložiskový proces pankreatu – první výsledky

Jana Malušková1, Martin Oliverius2, Julius Špičák3, Tomáš Hucl3, Peter Mačinga3

+ Pracoviště

Souhrn

Autoimunitní pankreatitida (AIP) je vzácné chronické onemocnění pankreatu, které může svou manifestací imitovat karcinom pankreatu. AIP je charakterizována dramatickou odpovědí na léčbu kortikosteroidy. Navzdory přítomnosti podrobně definovaných diagnostických kritérií je mnoho pacientů s AIP pro podezření na tumor indikovaných k resekčnímu výkonu. Cíl: Cílem práce bylo posoudit zastoupení pacientů s AIP na celkovém počtu resekcí pankreatu provedených v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) pro suspektní tumor pankreatu a definovat klinickou charakteristiku této podskupiny. Metodika: Retrospektivní analýza údajů všech pacientů, kteří podstoupili od ledna 2000 do července 2013 v IKEM resekci pankreatu pro suspektní karcinom. Výsledky: Celkem bylo provedeno 295 resekcí pankreatu u 201 mužů a 94 žen. Průměrný věk pacientů byl 60 let (36–78 let). U 15 pacientů (5,1 %, 12 mužů, 3 ženy, průměrný věk 55 let) byla na základě histologického nálezu stanovena diagnóza AIP. U šesti pacientů s AIP (tři s AIP 1. typu, tři s AIP 2. typu) byl v resekované tkáni rovněž přítomen duktální adenokarcinom pankreatu (CP) (40 %, všichni muži, průměrný věk 60,5 ± 1,6 let). V předoperační charakteristice pacientů s AIP s karcinomem a bez karcinomu nebyly vyjma vyššího věku a nově diagnostikovaného diabetu ve skupině s tumorem pozorovány signifikantní rozdíly. U žádného z pacientů nebyla diagnóza AIP stanovena předoperačně, nicméně diagnostický algoritmus nebyl zcela kompletní. Závěr: Významné zastoupení AIP v resekátech pankreatu pro fokální expanzi potvrdil obtížnou diagnostiku AIP. Překvapivě vysoký výskyt karcinomu pankreatu u pacientů s AIP je nálezem, který poukazuje na AIP jako možný etiologický faktor CP, ale především upozorňuje na riziko přítomnosti synchronního CP u pacientů s prokázanou AIP. Pacienti s CP v terénu AIP byli starší a měli častěji nově zjištěný diabetes mellitus.

Klíčová slova

autoimunitní pankreatitida, diabetes mellitus, karcinom pankreatu

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test