Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(5): 381.

Anemický pacient

Martin Bortlík1

+ Pracoviště

Pacient narozený v roce 1980 byl v srpnu 2023 vyšetřen pro hlubokou anemii nejasného původu. Jednalo se o muže, který v minulosti vážněji nestonal a byl opakovaně dárcem krve. V posledních měsících nicméně pozoroval řidší stolici bez jasné příměsi krve a také zhubnul 5 kg. V rodinné anamnéze neměl významné údaje jak z oblasti gastrointestinálních, tak jiných onemocnění. Dlouhodobě neužíval žádné léky vyjma perorální substituce železa.

První patologický nález v hodnotách krevního obrazu byl zjištěn v červnu 2023, hodnota hemoglobinu byla 83 g/l, velikost krvinky byla extrémně nízká (61 fl). Pacient podstoupil endoskopické vyšetření horní části trávicí trubice s normálním nálezem, bioptické vzorky z duodena neprokázaly změny odpovídající event. diagnóze celiakie. Současně byly zjištěny také patologické hodnoty cholestatických jaterní testů (ALP 6 µkat/l, GGT 14 µkat/l), hodnoty transamináz byly normální. Sonografické vyšetření břicha neprokázalo významné změny v oblasti hepatobiliární, byly však popsány změny v oblasti levého tračníku charakteru zesílení střevní stěny s výrazným překrvením v dopplerovském signálu.

Pacient následně podstoupil koloskopii s nálezem, který ukazují obr. 1 a 2. Biliární systém byl vyšetřen pomocí magnetické rezonance (MRCP) – nález je na obr. 3.


Otázka:

Jaká je Vaše diagnóza?
Správnou odpověď a komentář naleznete v příštím čísle.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test