Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(3): 244–245.

42. české a slovenské endoskopické dny a ESGE Days 2022

Tomáš Hucl Orcid.org  1

+ Pracoviště

Ve dnech 28.–30. 4. 2022 se uskutečnily po dlouhé covidové pauze další, tentokrát 42. české a slovenské endoskopické dny. Bylo velkou poctou pro českou a slovenskou gastroenterologii, že se staly součástí mezinárodního kongresu ESGE Days 2022. Národní kongres proběhl v prezenční podobě, mezinárodní část kongresu v podobě hybridní.

Národní endoskopické dny se uskutečnily první den kongresu. Jejich program měl charakter postgraduálního kurzu a zahrnul kompletní problematiku endoskopie gastrointestinálního traktu, závěr dne byl tradičně věnován videokazuistikám. Paralelně proběhly dvě přednáškové sekce endoskopických sester. Tradiční Hradského přednášku přednesl prezident ESGE Helmut Messmann na téma nových dia­gnostických a terapeutických možností u časných neoplazií. Nechyběla dvě satelitní sympozia věnovaná nespecifickým střevním zánětům a novým technologiím v endoskopii.

Kongres ESGE Days je organizován Evropskou endoskopickou společností pro gastrointestinální endoskopii. Obě naše národní gastroenterologické společnosti se staly oficiálními partnery kongresu, který je jistě jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích akcí v oblasti gastrointestinální endoskopie na světě. Čeští a slovenští přednášející národního kongresu se stali součástí mezinárodní fakulty a svou aktivní rolí přispěli ke zviditelnění české a slovenské gastroenterologie ve světě.

Kongres se vrátil do Prahy po jeho velkém úspěchu před třemi lety. Přes komplikovanou organizaci danou trvající nejistotou ohledně covidové pandemie a nově vzniklým ukrajinským konfliktem se podařilo neočekávané. Celkově 3 203 registrací ze 78 zemí světa. Program probíhal v celkem 11 paralelních sekcích a zahrnul postgraduální kurz, sekce originálních sdělení a posterů, diskuzní fóra či rozsáhlý program hands-on kurzů, které nabídly pro celkem 365 přihlášených účastníků výuku v 12 různých endoskopických technikách a za velké účasti lektorů z České republiky.

Významnou součástí kongresu byly přenosy živě prováděných endoskopických výkonů z Katolické univerzity v Římě a pražského IKEMu (obr. 1). Mezi experty nechyběla zvučná jména jako Nageshwar Reddy, Helmut Messmann, Ian Gralnek, Manuel Perez-Miranda, Marc Barthet, Evelien Dekker či Jeanin van Hooft. Českou republiku reprezentoval Stanislav Rejchrt, Jan Martínek a Tomáš Hucl, Slovensko Boris Pekárek. Provádění endoskopických výkonů v Praze bylo významnou poctou pro českou a slovenskou endoskopii a výjimečnou příležitostí k prezentaci naší endoskopie ve světě.

Při přípravě společenského programu jsme si dali za cíl prezentovat českou kulturu. To se výborně podařilo fantastickým hudebním vystoupením cimbálové kapely Štěpána Hanuše při zahajovací recepci a také krásnými prostory Pražské křižovatky, kde se uskutečnila prezidentská večeře. Při ní předal před zraky členů celé fakulty kongresu Ondřej Urban čestné členství ČGS Helmutu Messman­novi, prezidentu ESGE a ESGE Days.

Zcela mimořádnou událostí ESGE Days byl společenský večer YEP (Young Endoscopists Party) pro mladé endoskopisty organizovaný výlučně českou stranou. Denisa Erhartová a Zuzana Vacková se skvěle zhostily role organizátorek a připravily nádherný večer v překrásných prostorách historického Vyšehradu, který měl sloužit k navázání kontaktů mezi budoucí generací gastroenterologů. Skvělá organizace, živá diskuze i hudba, příjemná atmosféra, krásné prostředí a výborné pohoštění učinily z večera vrcholnou party. Ale hlavně, zdá se pravděpodobné, že byla založena nová tradice a YEP se stane nedílnou součástí budoucích ESGE Days.

Speciální poděkování patří sponzorům 42. českých a slovenských endoskopických dnů. Výjimečné proto, že jim nebylo možné na oplátku poskytnout obvyklou možnost jejich prezentace. Věděli, že jejich podpora bude vy­užita ke spravedlivé a neadresné podpoře vzdělání českých gastroenterologů a sester. Na tuto nezištnou investici do české vědy přistoupily až na jednu výjimku všechny oslovené firmy. Díky této podpoře se podařilo zajistit, že Česká republika s 324 delegáty byla nejpočetnější skupinou z celého světa. Část výdělku byla společně s prostředky získanými z námi organizované veřejné sbírky ve spolupráci s Červeným křížem věnována na pomoc Ukrajině.

Na straně ESGE byl kongres organizován početným sekretariátem. Na české straně zastala všechny úkoly bezchybně jedna osoba, Martina Pfeiferová. Obrovský objem práce, nesčetně telefonátů a zařizování, náročná komunikace s ESGE; vždy ochotná, laskavá, neúnavná a precizní. Rovnocenný partner ESGE. Skvělá reprezentace České republiky (obr. 2).

Největší poděkování patří vám všem, kteří jste se kongresu zúčastnili a dali mu svou účastí smysl. Myslím, že jsme se všichni mnoho nového naučili. A opět se po dlouhé době konečně setkali tváří v tvář.

Poslední poděkování patří ČGS a její Endoskopické sekci za důvěru, spolupráci, pomoc a pochopení.

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
prezident
42. české a slovenské endoskopické dny
tohu@ikem.cz


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test