Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(2): 108-115.

1 000 TIPS ve FN Hradec Králové: indikace a přežívání nemocných

Štěpán Šembera Orcid.org  1, Václav Jirkovský Orcid.org  1, Antonín Krajina Orcid.org  2, Tomáš Fejfar Orcid.org  1, Jan Žižka Orcid.org  , Vendelín Chovanec Orcid.org  2, Václav Šafka Orcid.org  , Tomáš Vaňásek Orcid.org  3, Ondřej Renc Orcid.org  2, Petr Hůlek1,4, Miroslav Lojík2, Jan Raupach2

+ Pracoviště

Souhrn

V období od září 1992 do února 2014 bylo provedeno ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové 1 000 výkonů transjugulární intrahepatální portosystémové spojky. Soubor se skládal z 651 mužů a 349 žen ve věku od 4,2 do 83,1 let, průměr 54,9 let. Výkon byl nejčastěji proveden nemocným s jaterní cirhózou pro komplikace portální hypertenze (927 případů) a nemocným s Budd-Chiariho syndromem (52 případů), v pěti případech se spojku nepovedlo vytvořit. Nejčastějšími indikacemi k výkonu byly: krvácení do GIT, které se nepodařilo zastavit medikamentózně a endoskopicky (196 případů), prevence recidivy krvácení z jícnových nebo žaludečních varixů (371 případů) a léčba refrakterního nebo intraktabilního ascitu (288 případů). Komplikací vedoucích ke smrti nemocného během výkonu bylo pět. Jednoměsíční a jednoroční přežívání pacientů s cirhózou po TIPS celkově je 88 % a 67 %. U nemocných s klasifikací Child-Pugh A 98 % a 84 %, Child-Pugh B 92 % a 67 %, Child-Pugh C 77 % a 52 %, u nemocných s krvácením do GIT 80 % a 64 %, u nemocných indikovaných k prevenci recidivy krvácení 95 % a 76 % a léčbě ascitu 86 % a 54 %. TIPS se stal standardní léčebnou metodou k léčbě komplikací portální hypertenze u pacientů s cirhózou. Během 21 let jeho užívání na našem pracovišti se postupně mění zastoupení indikací i struktura souboru nemocných.

Klíčová slova

Kaplan, Meierovy křivky přežívání, ascites, jaterní cirhóza, portální hypertenze, transjugulární intrahepatální portosystémová spojka

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test