Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Aktuality

více »
KASAFÍRKOVA CENA 2022
11. ledna 2022

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 11. ročník Kasafírkovy ceny
s finanční dotací 50 000 Kč.

Podmínky pro udělení ceny jsou:
1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tematikou v impaktovaném časopise.
2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti.
3. Hodnocené období (tedy čas definitivní akceptace práce k publikaci) je 1. 5. 2021 až 30. 4. 2022.
Termín pro podání návrhů k rukám předsedy ES ČGS prof. MUDr. Stanislava Rejchrta, Ph.D., je do 31. 10. 2022.

Kreditovaný autodidaktický test