Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Mezinárodní redakční rada

      Prof. Vincenzo Stanghellini

 • Professor of Medicine
  Department of Medical and surgical science
  University of Bologna, Italy

  Profesor medicíny, Univerzita v Boloni

 • Předseda pro obor vnitřního lékařství, Oddělení interní medicíny a gastroenterologie FN Sv. Uršuly – Malpighi v Boloni

 • 1981–1983 výzkumný pracovník, Oddělení gastroenterologie, klinika Mayo, Rochester, Minnesota

 • 1983–1985 hostující profesor, Oddělení gastroenterologie, klinika Mayo, Rochester, Minnesota

 • Ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti výzkumu zažívacího traktu

 • Člen UEGF, AGA, SIMI, SIGE, GISMAD, IFFGD

      Prof. Lars Aabakken, MD, PhD

 • Professor of Medicine
  Chief of GI endoscopy, Department of Medicine
  Oslo University, Norway

  Vedoucí endoskopické jednotky univerzitní nemocnice Rikshospitalet, Oslo, Norsko
 • Předseda výboru pro dokumentaci a standardizaci WEO (Světová endoskopická organizace)
 • Výkonný editor Scandinavian journal of gastroenterology a člen redakční rady časopisů Endoscopy, Gastrointestinal Endoscopy, Digestive and liver disease a Open gastroenterology journal, bývalý předseda vzdělávacího výboru, pokladník ESGE a generální sekretář SADE 

      Peter Doyle Higgins MD, PhD

       Associate Professor of Medicine
       Department of Gastroenterology
       University of Michigan, USA
 • Přednosta gastroenterologického oddělení v Ann Arbor, MI, USA

 • „Asociační profesor“ gastroenterologie, vnitřní lékařství, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

 • Věnuje se experimentálnímu a klinickému výzkumu střevních zánětů, intestinální fibrózy a možnosti jejího léčebného ovlivnění u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou

 • Editor časopisu The New England Journal of Medicine, koeditor IBD sekce American Journal of Gastroenterology, and Nature Reviews Cancor

 • Člen AGA, CCFA, GRG

      Peter Laszlo Lakatos, MD, PhD

 • Associate Professor and Head of the Gastroenterology outpatient clinic
  1st Department of Medicine,
  Semmelweis University
  Budapest, Hungary

  "Asociační" profesor, vedoucí gastrologické ambulance

 • Představitel nastupující mladší generace evropských gastroenterologů, uznávaný expert na problematiku idiopatických střevních zánětů

 • Předseda „Epicomu“ v rámci organizace ECCO a člen IOIBD

 • Publikoval přes 150 originálních prací zahrnující 20 knižních kapitol  

      Prof. Jong-Ho Moon, MD, PhD

 • Professor of Medicine
  School of Medicine
  SoonChunHyang University
  Bucheon/Seoul, Korea

 • Přednosta gastroenterologické kliniky SoonChunHyang University Hospital of Bucheon/Seoul v Koreji
 • Představitel světové digestivní endoskopie
 • Pravidelný host endoskopických workshopů na celém světě
 • Věnuje se klinické práci a výuce studentů
 • Vedoucí pankreatobiliární skupiny zabývající se problematikou cholangioskopie, včetně vývoje nových typů cholangioskopů

      Prof. Jerome D. Waye, MD

 • Professor of Medicine
  Director of Endoscopic Education
  Icahn School of Medicine
  Mount Sinai, New York, USA

 • Profesor medicíny v Icahn School of Medicine, Mount Sinai Hospital
 • Vedoucí kliniky gastrointestinální endoskopie v Mount Sinai a Lenox Hill Hospital, New York
 • Průkopník ve vývoji kolonoskopických technik
 • Ex-prezident ASGE, American College of Gastroenterology a WEO
 • Člen redakčních rad několika časopisů a mezinárodní editor Gastrointestinal Endoscopy

      Prof. Dr. Walter Reinisch

 • Professor of Gastroenterology
  Department of Medicine
  Health Sciences Centre
  McMaster University
  Hamilton, Ontario, Canada

 • Zakládající a čestný člen ECCO (European Crohn’s Colitis Organization)
 • Od 2006 předseda rakouské skupiny pro výzkum IBD
 • Aktivní člen UEG a IOIBD
 • Koeditor časopisu Journal of Crohn´s and Colitis

      Prof. David A. Lieberman, MD

 • Professor of Medicine and Chief of the Division of Gastroenterology
  Oregon Health & Science University
  Portland, Oregon, USA

 • Profesor medicíny a vedoucí oddělení gastroenterologie Oregon Health & Science University (OHSU), Portland, Oregon a Portland VA Medical Center
 • Při studiích na LF University of Michigen v Ann Argot se zabýval výzkumem zvířecích modelů
 • Postgraduální vzdělání (internship, residency, felow) absolvoval na University Portland, zakončil atestací z vnitřního lékařství a gastroenterologie (1983)
 • 1987 – „asociační“ profesor, 1993 – řádný profesor a sekční šéf
 • 1998 – přednosta gastroenterologické divize
 • Absolvoval cum laude, získal 15 vědeckých ocenění
 • Člen mnoha výborů odborných společností
 • 2000–2001prezidentství ASGE
 • Autor a spoluautor 197 prací publikovaných in extenso
 • Florian Rieder, MD

  Department of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  Digestive Disease and Surgery Institute
  Department of Pathobiology
  Lerner Research Institute
  Cleveland Clinic Foundation
  Cleveland, Ohio, USA


  Absolvoval na Lékařské fakultě Ludwig-Maximilians University v německém Mnichově
  Atestace z interní medicíny a gastroenterologie – Univerzita v Regensburgu v Německu a Cleveland Clinic v USA
  Výzkumný pracovník na oddělení patobiologie a odborným pracovníkem oddělení gastroenterologie, hepatologie a výživy Cleveland Clinic v Ohiu
  Jeho hlavní oblastí zájmu jsou pacienti s IBD, kde klade důraz na patogenezi, prognózu a terapii a střevní fibrózu
  Autor a spoluautor více než 60 vědeckých publikací
  Byl oceněn za odborné znalosti evropskou organizací ECCO a americkou CCFA
  Člen Německé gastroenterologické společnosti, Americké gastroenterologické asociace, Americké fyziologické společnosti, American College of Physicians, a Crohn’s and Colitis foundation of America
  Člen redakční rady časopisů Journal of Crohn’s and Colitis, BMC Gastroenterology, American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology a zástupce šéfredaktora v časopise Clinical and Translational Gastroenterology.

Kreditovaný autodidaktický test