Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(2): 99.

Vzácní a výjimeční jubilanti

Milan Lukáš1

+ Pracoviště

Rok 1929, ačkoli z historického hlediska bývá hodnocen jako nepříznivý, neboť plně propukla celosvětová hospodářská krize s hlubokými a fatálními důsledky v dalších desetiletích, je pro českou gastroenterologii vysloveně šťastný. V roce 1929 spatřily světlo světa oči několika novorozenců, kteří se v průběhu 20. století stali lékařskými celebritami v tom nejlepším smyslu slova a významně ovlivnili vývoj interní medicíny a především jejího podoboru – gastroenterologie a digestivní endoskopie. Všichni čtyři jubilanti se letos dožili, nebo v krátké době dožijí, úctyhodných 90 let.
Nepřehlédnutelným velikánem české gastroenterologie je prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., narozený 31. března 1929. Hluboce vzdělaný gastroenterolog a internista navázal na tradice vycházející z Charvátovy a Herfortovy internistické školy, se stal významným mentorem a významně ovlivnil nejméně tři generace českých gastroenterologů a endoskopistů. Vedle pedagogické a mentorské činnosti vytvořil rozsáhlé výzkumné dílo, které zásadně posunulo naše znalosti ve všech oblastech, kterým se věnoval, především celiakii a malabsorpčnímu syndromu, digestivní diagnostické a terapeutické endoskopii, idiopatickým střevním zánětům a screeningu kolorektálního karcinomu. Jeho dílu a osobnosti bude věnováno celé další číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Osobně jsem měl možnost s panem profesorem spolupracovat nejen v oblasti klinické, ale měl jsem příležitost učit se od něj redakční a editorské práci při vydávání časopisu Endoskopie.
Doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc., narozený 2. února 1929 v rodině pražských lékařů, se po počátečních peripetiích od roku 1966 etabloval na pracovišti prof. Herforta a později prof. Friče ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí v Praze. Od počátku byla digestivní endoskopie, především její terapeutické využití, jeho hlavní odbornou vášní. Zasloužil se o pokroky a rozšíření endoskopických terapeutických metod, jako je polypektomie a endoskopická retrográdní cholangiografie a pankreatografie, jako jeden z prvních v ČR prováděl rutinně papilosfinkterotomie. Doc. Kotrlík zastával od roku 1990 pozici vědeckého sekretáře výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) a v následujícím období 1994–1998 byl jejím předsedou. Na mezinárodním kolbišti se zasloužil o to, že ČR hostila v roce 2004 v Praze 13. evropský gastroenterologický kongres UEGW, kterému předsedal.
Doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc., narozený 12. srpna 1929 v Praze jako vnuk slavného českého spisovatele Aloise  Jiráska. Od roku 1955 působil prakticky celou svou dlouhou a úspěšnou kariéru na I. interní klinice nemocnice na Karlově náměstí v Praze. I když se zasloužil o rozvoj gastroskopie v českých zemích v 70. letech 20. století, byla hlavní doménou jeho odborné činnosti klinická práce. Léčba vředové nemoci žaludku a duodena je nesmazatelně spjata s jeho odbornou činností a mnoho let představoval v této oblasti nezpochybnitelnou autoritu v celém Československu. Druhým jeho velkým zájmem je familiární adenomatózní polypóza a jeho sledovaný soubor patřil svého času k největším na světě. Vedle toho proslul jako skvělý řečník a výborný a také oblíbený učitel.
MUDr. Alena Huslarová se narodila dne 2. září 1929 v Praze a základy klinické medicíny dostala na oddělní pro infekční žloutenky FM Motol. Od roku 1958 se stala dlouhodobou oporou interního oddělení Fakultní polikliniky na Karlově náměstí v Praze, kde pracovala pod vedením prof. Herforta a později prof. Friče. Za dobu neuvěřitelných 39 let, ve kterých působila na pracovišti Fakultní polikliniky VFN, vychovala několik generací lékařů a zasloužila se o předání zkušeností z klinické gastroenterologie mnohým začínajícím gastroenterologům.
Jménem ČGS ČLS JEP a také redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie přejeme jubilantům pevné zdraví a hodně životní radosti a spokojenosti. Chtěli bychom jim vyjádřit velkou úctu a poděkování za to, co pro naši gastroenterologii vykonali!


prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
šéfredaktor časopisu
milan.lukas@email.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test