Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Česká hepatologická společnost

Česká hepatologická společnost (dále jen ČHS) jako odborná společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví.
Anglický název: Czech Society of Hepatology
Zkratka: CHS

Posláním ČHS je:

(1) Prosazovat a podporovat používání takových preventivních, diagnostických a léčebných metod, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými poznatky.
(2) Zvyšovat povědomí odborné i laické veřejnosti o jaterních chorobách a jejich léčbě.
(3) Podporovat vzdělávání lékařů a ostatních členů ČHS v hepatologii.
(4) Podporovat účast mladých lékařů a ostatních členů ČHS na odborných akcích.
(5) Podporovat výzkum v oblasti hepatologie.
(6) Podporovat mezinárodní výměnu vědeckých pracovníků a vědeckou spolupráci.

Více informací najdete na stránkách České hepatologické společnosti http://www.ces-hep.cz/

Kreditovaný autodidaktický test