Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017. In press. doi:10.14735/amgh2017/csgh.info02.

Výsledky terapie infekce Helicobacter pylori na základě mikrobiologického vyšetření po selhání 2. linie eradikační léčby

Lukáš Králíček, Radek Kroupa, Alena Ševčíková, Magdalena Otrubová, Vít Kulhánek

Souhrn

Úvod: Helicobacter pylori je etiologickým faktorem řady onemocnění a jeho eradikace je v indikovaných případech důležitým krokem v jejich terapii. Vzhledem k vyvíjející se rezistenci H. pylori vůči antibiotikům je třeba její průběžná kontrola a úprava terapie na základě výsledků citlivosti H. pylori vůči antibiotikům v dané populaci. Cílem práce je zhodnotit efekt 3. linie eradikační léčby na základě mikrobiologického vyšetření se stanovením citlivosti H. pylori vůči antibiotikům. Soubor pacientů a metodika: Data byla sbírána retrospektivně a neselektovaně od všech pacientů našeho pracoviště, u kterých byla indikována 3. linie eradikační léčby H. pylori v letech 2011– 2015. Antibiotika byla vybírána na podkladě výsledku in vitro citlivosti při mikrobiologickém vyšetření z bioptických vzorků sliznice žaludku. Efekt léčby byl hodnocen buď biopticky, či na základě stanovení antigenu H. pylori ze stolice. Výsledky: Třetí linie eradikace byla provedena u 38 pacientů. Kultivace a stanovení citlivosti H. pylori bylo úspěšné u 31 z nich a léčeno a zkontrolováno bylo 23 pacientů. Doložitelné eradikace bylo dosaženo pouze u 3 pacientů, tj. 7,9 % z původního počtu 38 testovaných. Závěr: Výsledky 3. linie eradikační léčby, a to i přes prokazatelně cílenou léčbu antibiotiky, jsou zatím nedostačující. Tento fakt by měl být podnětem pro snahu o využití všech dostupných možností pro zvýšení efektivity, a to již v 1., resp. 2. linii eradikační léčby.

Klíčová slova

Helicobacter pylori, antibiotika, efektivita léčby, mikrobiální testy citlivosti

Přístup jen pro registrované předplatitele.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Kopáčová M, Seifert B. Co je nového v léčbě infekce Helicobacter pylori? – komentář.
Medicína po promoci 2015; 16(4):280– 283.
2. Sýkora J. Helicobacter pylori a gastrointestinální projevy u dětí. Pediatr pro Praxi 2006; 7(2): 74– 79.
3. Bureš J, Kopáčová M, Koupil I et al. Significant decrease in prevalence of Helicobacter pylori in the Czech Republic. World J Gastroenterol 2012; 18(32): 4412– 4418. doi:10.3748/ wjg.v18.i32.4412.
4. Bureš J, Kopáčová M, Koupil I et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter 2006; 11(1): 56– 65.
5. Bureš J, Dítě P, Fixa B et al. Infekce Helicobacter pylori. Doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČSL JEP pro dospělé. [online]. Dostupné z: www.cgs-cls.
cz/ wp-content/ uploads/ 2015/ 04/ guidelines--infekce-helicobacter-pylori.pdf.
6. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA et al. Management of Helicobacter pylori infection:
the Maastricht IV/ Florence Consensus report. Gut 2012; 61(5): 646– 664. doi:10.1136/ gutjnl-2012-302084.
7. Falt P, Hanousek M, Kundrátová E et al. Prekancerózy žaludku. Klin Onkol 2013; 26 (Suppl): S22– S28.
8. Pročke M. Současný pohled na eradikaci Helicobacter pylori. Lékařské listy 2010;59(5): 5– 7.
9. Rejchrt S. Prevalence a sociodemografická charakteristika dyspepsie v České republice.
1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK 2005: 96.
10. Fixa B, Komárková O, Nožička Z. Dlouhodobé sledování nemocných s funkční žaludeční
dyspepsií. Závislost obtíží na infekci Helicobacter pylori? Čes a slov Gastroent a Hepatol 2002; 56(5): 171– 176.
11. Rejchrt S, Koupil I, Kopáčová M et al. Epidemiologie dyspepsie. Vnitř Lék 2014;
60(7– 8): 649– 656.
12. Kopáčová M, Bureš J. Sekvenční léčba Helicobacter pylori. Folia Gastroenterol Hepatol
2009; 7(2): 82– 84.
13. Draeger S, Wüppenhorst N, Kist M et al.Outcome of second- and third-line Helicobacter
pylori eradication therapies based on antimicrobial susceptibility testing. J Antimicrob
Chemother 2015; 70(11): 3141– 3145. doi: 10.1093/ jac/ dkv223.
14. Wüppenhorst N, Draeger S, Stüger HP et al. Prospective multicentre study on antimicrobial
resistence of Helicobacter pylori in Germany. J Antimicrob Chemother 2014; 69(11): 3127– 3133. doi: 10.1093/ jac/ dku243.
15. Sovinová H, Sadílek P, Csémy L. Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR názory a postoje občanů ČR k problematice kouření (období 1997– 2010). Výzkumná zpráva. Praha: Státní zdravotní ústav 2012. Dostupné z: http:/ / www.szu.cz/ uploads/ documents/
czzp/ zavislosti/ koureni/ zprava-kuractvi-2011.pdf.
16. Hlinka I, Hlinková B. Riziko skríženej alergie cefalosporíny u pacientov alergických na
penicilíny. Alergie 2014; 16(2): 22– 23.
17. Gisbert JP, Barrio J, Modolell I et al. Helicobacter pylori first-line and rescue treatments
in the presence of penilillin allergy. Dig Dis Sci 2015; 60(2): 458– 464. doi: 10.1007/ s10620-014-3365-2.
18. Graham DY, Lee YC a Wu MS. Rational Helicobacter pylori therapy: evidence-based medicine rather than medicine-based evidence. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12(2): 177– 186. doi: 10.1016/ j.cgh.2013.05.028.
19. Murali MR, Naveen SV, Son CG. Current knowledge on alleviating Helicobacter pylori
infections through the use of some commonly known natural products: bench to bedside. Integr Med Res 2014; 3(3): 111– 118.
20. Sovová M, Sova P. Farmaceutický význam Alliumsativum L. 2. Antibakteriální účinek.
Ceska Slov Farm 2002; 51(1): 11– 16.
21. Boltin D. Probiotics in Helicobacter pylori-induced peptic ulcer disease. Best Pract
Res Clin Gastroenterol 2016; 30(1): 99– 109. doi: 10.1016/ j.bpg.2015.12.003.
22. Lu C, Sang J, He H et al. Probiotic supplementation does not improve eradication
rate of Helicobacter pylori infection compared to placebo based on standard therapy:
a meta-analysis. Sci Rep 2016; 6: 23522. doi:10.1038/ srep23522.
23. Danq Y, Reinhardt JD, Zhou X et al. The effect of probiotics supplementation on Helicobacter
pylori eradication rates and side effects during eradication therapy: a meta-analysis. PLoS One 2014; 9(11): e111030. doi: 10.1371/ journal.pone.0111030.
24. Szajewska H, Horvath A, Piwowarczyk A. Meta-analysis: the effects of Saccharomyces
boulardii supplementation on Helicobacter pylori eradication rates and side effects during
treatment. Aliment Pharmacol Ther 2010; 32(9): 1069– 1079. doi:10.1111/ j.1365-2036.2010.04457.x.
25. Zhang MM, Qian W, Qin YY. Probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy: a systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol 2015; 21(14): 4345– 4357. doi: 10.3748/ wjg.v21.i14.4345.

Kreditovaný autodidaktický test