Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 304–309. doi:10.14735/amgh2017csgh.info02.

Výsledky terapie infekce Helicobacter pylori na základě mikrobiologického vyšetření po selhání 2. linie eradikační léčby

Lukáš Králíček, Radek Kroupa, Alena Ševčíková, Magdalena Otrubová, Vít Kulhánek

Souhrn

Úvod: Helicobacter pylori je etiologickým faktorem řady onemocnění a jeho eradikace je v indikovaných případech důležitým krokem v jejich terapii. Vzhledem k vyvíjející se rezistenci H. pylori vůči antibiotikům je třeba její průběžná kontrola a úprava terapie na základě výsledků citlivosti H. pylori vůči antibiotikům v dané populaci. Cílem práce je zhodnotit efekt 3. linie eradikační léčby na základě mikrobiologického vyšetření se stanovením citlivosti H. pylori vůči antibiotikům. Soubor pacientů a metodika: Data byla sbírána retrospektivně a neselektovaně od všech pacientů našeho pracoviště, u kterých byla indikována 3. linie eradikační léčby H. pylori v letech 2011–2015. Antibiotika byla vybírána na podkladě výsledku in vitro citlivosti při mikrobiologickém vyšetření z bioptických vzorků sliznice žaludku. Efekt léčby byl hodnocen buď biopticky, či na základě stanovení antigenu H. pylori ze stolice. Výsledky: Třetí linie eradikace byla provedena u 38 pacientů. Kultivace a stanovení citlivosti H. pylori bylo úspěšné u 31 z nich a léčeno a zkontrolováno bylo 23 pacientů. Doložitelné eradikace bylo dosaženo pouze u 3 pacientů, tj. 7,9 % z původního počtu 38 testovaných. Závěr: Výsledky 3. linie eradikační léčby, a to i přes prokazatelně cílenou léčbu antibiotiky, jsou zatím nedostačující. Tento fakt by měl být podnětem pro snahu o využití všech dostupných možností pro zvýšení efektivity, a to již v 1., resp. 2. linii eradikační léčby.

Klíčová slova

Helicobacter pylori, antibiotika, efektivita léčby, mikrobiální testy citlivosti

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Kopáčová M, Seifert B. Co je nového v léčbě infekce Helicobacter pylori? – komentář. Medicína po promoci 2015; 16 (4): 280–283.
2. Sýkora J. Helicobacter pylori a gastrointestinální projevy u dětí. Pediatr pro Praxi 2006; 7 (2): 74–79.
3. Bureš J, Kopáčová M, Koupil I et al. Significant decrease in prevalence of Helicobacter pylori in the Czech Republic. World J Gastroenterol 2012; 18 (32): 4412–4418. doi: 10.3748/wjg.v18.i32.4412.
4. Bureš J, Kopáčová M, Koupil I et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter 2006; 11 (1): 56–65.
5. Bureš J, Dítě P, Fixa B et al. Infekce Helicobacter pylori. Doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro dospělé. [online]. Dostupné z: www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2015/04/guidelines-infekce-helicobacter-pylori.pdf.
6. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht IV/Florence Consensus report. Gut 2012; 61 (5): 646–664. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302084.
7. Falt P, Hanousek M, Kundrátová E et al. Prekancerózy žaludku. Klin Onkol 2013; 26 (Suppl): S22–S28.
8. Pročke M. Současný pohled na eradikaci Helicobacter pylori. Lékařské listy 2010; 59 (5): 5–7.
9. Rejchrt S. Prevalence a sociodemografická charakteristika dyspepsie v České republice. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK 2005: 96.
10. Fixa B, Komárková O, Nožička Z. Dlouhodobé sledování nemocných s funkční žaludeční dyspepsií. Závislost obtíží na infekci Helicobacter pylori? Čes a slov Gastroent a Hepatol 2002; 56 (5): 171–176.
11. Rejchrt S, Koupil I, Kopáčová M et al. Epidemiologie dyspepsie. Vnitř Lék 2014; 60 (7–8): 649–656.
12. Kopáčová M, Bureš J. Sekvenční léčba Helicobacter pylori. Folia Gastroenterol Hepatol 2009; 7 (2): 82–84.
13. Draeger S, Wüppenhorst N, Kist M et al.Outcome of second-and third-line Helicobacter pylori eradication therapies based on antimicrobial susceptibility testing. J Antimicrob Chemother 2015; 70 (11): 3141–3145. doi: 10.1093/jac/dkv223.
14. Wüppenhorst N, Draeger S, Stüger HP et al. Prospective multicentre study on antimicrobial resistence of Helicobacter pylori in Germany. J Antimicrob Chemother 2014; 69 (11): 3127–3133. doi: 10.1093/jac/dku243.
15. Sovinová H, Sadílek P, Csémy L. Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR názory a postoje občanů ČR k problematice kouření (období 1997–2010). Výzkumná zpráva. Praha: Státní zdravotní ústav 2012. Dostupné z: http: //www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/koureni/zprava-kuractvi-2011.pdf.
16. Hlinka I, Hlinková B. Riziko skríženej alergie cefalosporíny u pacientov alergických na penicilíny. Alergie 2014; 16 (2): 22–23.
17. Gisbert JP, Barrio J, Modolell I et al.  Helicobacter pylori first-line and rescue treatments in the presence of penilillin allergy. Dig Dis Sci 2015; 60 (2): 458–464. doi: 10.1007/s10620-014-3365-2.
18. Graham DY, Lee YC a Wu MS. Rational Helicobacter pylori therapy: evidence-based medicine rather than medicine-based evidence. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12 (2): 177–186. doi: 10.1016/j.cgh.2013.05.028.
19. Murali MR, Naveen SV, Son CG. Current knowledge on alleviating Helicobacter pylori infections through the use of some commonly known natural products: bench to bedside. Integr Med Res 2014; 3 (3): 111–118.
20. Sovová M, Sova P. Farmaceutický význam Alliumsativum L. 2. Antibakteriální účinek. Ceska Slov Farm 2002; 51 (1): 11–16.
21. Boltin D. Probiotics in Helicobacter pylori-induced peptic ulcer disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2016; 30 (1): 99–109. doi: 10.1016/j.bpg.2015.12.003.
22. Lu C, Sang J, He H et al. Probiotic supplementation does not improve eradication rate of Helicobacter pylori infection compared to placebo based on standard therapy: a meta-analysis. Sci Rep 2016; 6: 23522. doi: 10.1038/srep23522.
23. Danq Y, Reinhardt JD, Zhou X et al. The effect of probiotics supplementation on Helicobacter pylori eradication rates and side effects during eradication therapy: a meta-analysis. PLoS One 2014; 9 (11): e111030. doi: 10.1371/journal.pone.0111030.
24. Szajewska H, Horvath A, Piwowarczyk A. Meta-analysis: the effects of Saccharomyces boulardii supplementation on Helicobacter pylori eradication rates and side effects during treatment. Aliment Pharmacol Ther 2010; 32 (9): 1069–1079. doi: 10.1111/j.1365-2036.2010.04457.x.
25. Zhang MM, Qian W, Qin YY. Probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy: a systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol 2015; 21 (14): 4345–4357. doi: 10.3748/wjg.v21.i14.4345.

Kreditovaný autodidaktický test