Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 287–292. doi:10.14735/amgh2017287.

Vplyv nitroglycerínu na manometrické parametre u pacientov s achaláziou

Peter Bánovčin, Martin Ďuriček, Peter Lipták, Rudolf Hyrdel

Souhrn

U pacientov s achaláziou je efekt nitroglycerínu využívaný na krátkodobé zlepšenie ťažkostí. Ako je známe, nitroglycerín znižuje tlak dolného pažerákového zvierača prostredníctvom produkcie oxidu dusnatého. Manometria s vysokým rozlíšením (HRM – high resolution manometria) poskytuje vysoko senzitívne topografické zobrazenie pažerákovej motility, čo umožňuje jej precíznu analýzu. Doposiaľ nie sú k dispozícií údaje o vplyve nitroglycerínu na pažerákovú motilitu s použitím HRM. Taktiež nie je známy ani jeho efekt na horný pažerákový zvierač u pacientov s achaláziou. Cieľ  a metodika: Cieľom štúdie bolo kvantifikovať vybrané parametre pažerákovej motility s použitím HRM u pacientov s achaláziou a sledovať efekt nitroglycerínu na zmenu týchto parametrov. Do štúdie bolo zahrnutých 15 pacientov. Zistilo sa, že sublinguálne podaný nitroglycerín signifikantne znižuje všetky HRM parametre popisujúce tlak dolného pažerákového zvierača. Navyše, nitroglycerín pravdepodobne ovplyvňuje aj funkciu horného pažerákového zvierača. Podľa našich informácií ide o prvú štúdiu, ktorá s použitím HRM kvantifikuje vplyv nitroglycerínu na pažerákovú motilitu u pacientov s achaláziou. Predpokladáme, že tzv. nitroglycerínový test by mohol byť v budúcnosti praktický nástroj štúdia motility pažeráka u pacientov s achaláziou.

Klíčová slova

achalasia, ezofágus, high resolution manometry, nitroglycerin

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Sadowski DC, Ackah F, Jiang B et al. Achalasia: incidence, prevalence and survival. A population-based study. Neurogastroenterol Motil 2010; 22 (9): e256–e261. doi: 10.1111/j.1365-2982.2010.01511.x.
2. Birgisson S, Galinski MS, Goldblum JR et al. Achalasia is not associated with measles or known herpes and human papilloma viruses. Dig Dis Sci 1997; 42 (2): 300–306.
3. Facco M, Brun P, Baesso I et al. T cells in the myenteric plexus of achalasia patients show a skewed TCR repertoire and react to HSV-1 antigens. Am J Gastroenterol 2008; 103 (7): 1598–1609. doi: 10.1111/j.1572-0241.2008.01956.x.
4. Verne GN, Hahn AB, Pineau BC et al.  Association of HLA-DR and -DQ alleles with idiopathic achalasia. Gastroenterology 1999; 117 (1): 26–31.
5. Vackova Z, Niebisch S, Becker J et al. Association of the HLA-DQB1-insertion in Idiopathic Achalasia and First Genotype-Phenotype (GxP) Study Using High-Resolution Manometry Data. Gastroenterology 2016; 150 (4): S58. doi: 10.1016/S0016-5085 (16) 30315-8.
6. Kahrilas PJ, Bredenoord AJ, Fox M et al. The Chicago Classification of esophageal motility disorders, v3.0. Neurogastroenterol Motil 2015; 27 (2): 160–174. doi: 10.1111/nmo.12477.
7. Ďuriček M, Bánovčin P, Hyrdel R. Poruchy motility pažeráka – Chicagska klasifikácia. Gastroent Hepatol 2015; 69 (2): 130–138. doi: 10.14735/amgh2015130.
8. Martínek J, Široký M, Plottová Z et al. Treatment of patients with achalasia with botulinum toxin: a multicenter prospective cohort study. Dis Esophagus 2003; 16 (3): 204–209. doi: 10.1046/j.1442-2050.2003.00329.x.
9. Halicka J, Banovcin P Jr, Halickova M et al. Acid infusion into the esophagus increases the number of meal-induced transient lower esophageal sphincter relaxations (TLESRs) in healthy volunteers. Neurogastroenterol Motil 2014; 26 (10): 1469–1476. doi: 10.1111/nmo.12409.
10. Annese V, Bassotti G. Non-surgical treatment of esophageal achalasia. World J Gastroenterol 2006; 12 (36): 5763–5766.
11. De Giorgio R, Di Simone MP, Stanghellini V et al. Esophageal and gastric nitric oxide synthesizing innervation in primary achalasia. Am J Gastroenterol 1999; 94 (9): 2357–2362.
12. Bortolotti M, Mari C, Lopilato C et al.  Effects of sildenafil on esophageal motility of patients with idiopathic achalasia. Gastroenterology 2000; 118 (2): 253–257.
13. Gelfond M, Rozen P, Keren S et al.  Effect of nitrates on LOS pressure in achalasia: a potential therapeutic aid. Gut 1981; 22 (4): 312–318.
14. Gelfond M, Rozen P, Gilat T. Isosorbide dinitrate and nifedipine treatment of achalasia: a clinical, manometric and radionuclide evaluation. Gastroenterology 1982; 83 (5): 963–969.
15. Rozen P, Gelfond M, Zaltzman S et al. Dynamic, diagnostic, and pharmacological radionuclide studies of the esophagus in achalasia. Radiology 1982; 144 (3): 587–590.
16. Wong RK, Maydonovitch C, Garcia JE et al. The effect of terbutaline sulfate, nitroglycerin, and aminophylline on lower esophageal sphincter pressure and radionuclide esophageal emptying in patients with achalasia. J Clin Gastroenterol 1987; 9 (4): 386–389.
17. Wen ZH, Gardener E, Wang YP. Nitrates for achalasia. Cochrane Database Syst Rev 2004; 1: CD002299.
18. Roman S, Huot L, Zerbib F et al. High-Resolution Manometry Improves the Diagnosis of Esophageal Motility Disorders in Patients With Dysphagia: A Randomized Multicenter Study. Am J Gastroenterol 2016; 111 (3): 372–380. doi: 10.1038/ajg.2016.1.
19. Kahrilas PJ, Boeckxstaens G. The spectrum of achalasia: lessons from studies of pathophysiology and high-resolution manometry. Gastroenterology 2013; 145 (5): 954–965. doi: 10.1053/j.gastro. 2013.08.038.
20. Yoneyama F, Miyachi M, Nimura Y.  Manometric findings of the upper esophageal sphincter in esophageal achalasia. World J Surg 1998; 22 (10): 1043–1046.
21. DeVault KR. Incomplete upper esophageal sphincter relaxation: association with achalasia but not other esophageal motility disorders. Dysphagia 1997; 12 (3): 157–160.
22. Mathews SC, Ciarleglio M, Chavez YH et al. Upper esophageal sphincter abnormalities are strongly predictive of treatment response in patients with achalasia. World J Clin Cases 2014; 2 (9): 448–454. doi: 10.12998/wjcc.v2.i9.448.
23. Chavez YH, Ciarleglio MM, Clarke JO et al. Upper esophageal sphincter abnormalities: frequent finding on high-resolution esophageal manometry and associated with poorer treatment response in achalasia. J Clin Gastroenterol 2015; 49 (1): 17–23. doi: 10.1097/MCG.0000000000000 157.

Kreditovaný autodidaktický test