Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

PŘÍNOS JÍCNOVÉ MANOMETRIE A EGG V DIAGNOSTICE FUNKČNÍCH PORUCH

Jiří Dolina, Aleš Hep, Radek Kroupa

Funkční poruchy trávicího traktu (FNGIT) jsou velmi frekventní a heterogenní skupina nemocí o jejichž etiopatogeneze jsou neustále vedeny četné diskuse. Rovněž nelze jednoznačně určit přesné diagnostické a terapeutické postupy. Diagnostika FNGIT je založena na vyloučení organického nálezu,tedy pasivní a nikoliv aktivní. Ve vyšetřovacím postupu je využíváno široké spektrum metodik,kromě jiných i jícnové manometrie a elektrogastrografie.

Jícnová manometrie je neinvazivní objektivní vyšetřovací metoda,poskytující informace o tlakových změnách v jícnu a oblasti dolního jícnového svěrače (LES).

Mezi nejčastější indikace jícnové manometrie zařazujeme: dysfagii, regurgiaci potravy a odynofagii. Z oblasti organické etiologie poruch jícnu jsou to všechny stavy, které jsou idikovány k operačnímu zákroku na jícnu-především před plánovanou fundoplikací jícnu nebo myotomií. Jícnová manometrie je nezatupitelnou vyštřovací metodou v diferenciální diagnostice dysmotilit jícnu- achalazie,difuzního spasmu jícnu,louskáčkovitého jícnu nebo hypertenzního tonu LES. K lepšímu záchytu některých sporadických dysmotilit je určeno ambulantní 24hod monitorování motility jícnu mechanoeletrickým katetrem. Kombinace manometrie s videortg polykacího aktu dovoluje detailní korelaci tlakových poměrů s morfologickými změnami během polykacího aktu.

Elektrogastrografie (EGG) je založena na principu snímání elektrické aktivity žaludku, většinou z povrchu epigastria, pomocí naložených elektrod. Získaný signál je zpracován spektrální analýzou a rozdělen tak mezi fyziologicky se vyskytující tzv. třícyklový rytmus (SW), nebo-li rytmus žaludečního pace-makeru a patologickou elektrickou aktivitu žaludku – bradygastrii a tachygastrii.

Elektrická aktivita žaludku předurčuje a řídí počet a sílu kontrakcí hladké svaloviny žaludku. Omezením perkutánní elektrogastrografie, která zaznamenává aktivitu SW, se můžeme vyjadřovat pouze o aspektech rychlosti šíření a směru gastrointestinální motility. Komponenty frekvence a vztahy se změnami amplitud na EGG jsou spojeny se změnami v žaludeční motilitě.

Obecně se lze ke vztahu EGG a motilitě vyjádřit v několika stručných bodech:
l. Relativní změny amplitudy v EGG odráží žaludeční kontraktilitu, která je naopak reprezentována úspěšným elektromechanickým spojením.
2. Tachygastrie je spojena s chyběním antrální koordinace a kontrakcí, což bývá nejčastějším nálezem u stavů spojených s poruchami vyprazdňování žaludku.
3. Relevantnost bradygastrie a motilitních poruch je nejasná. Studie ukazují na možnost nálezu absence antrálních korelací, avšak bude ještě potřeba dalších klinických studií.
4. Žaludeční dysrytmie v EGG jsou často zaznamenávány u řady klinických syndromů, u kterých je vedoucím příznakem nauzea nebo pocit poruchy evakuace žaludku. Jejich úprava, nazývaná farmakogastroverze, v normální fyziologický rytmus, vede ve většině případů k zmírnění až vymizení symptomatologie.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test