Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2018; 72(1): 66–72. doi:10.14735/amgh201866.

Postavení CT kolografie v algoritmu vyšetření tlustého střeva

Hana Straková, Ludvík Straka

Souhrn

CT kolografie (CTC, virtuální koloskopie) je neinvazivní vyšetření tlustého střeva výpočetní tomografií (CT), kdy se pomocí speciálního softwaru vytváří dvoj-a trojrozměrný virtuální obraz lumen tračníku. Vyšetření slouží především k diagnostice neoplastických lézí tračníku v případě, že je optická koloskopie neúplná, kontraindikovaná, pacientem netolerovaná či odmítaná. Ve srovnání s dříve prováděnou dvojkontrastní irigografií jde o vyšetření s vyšší senzitivitou pro detekci neoplazií, se stejnou nebo menší radiační zátěží. Senzitivita pro detekci polypů ≥ 6 mm je srovnatelná s optickou koloskopií. Obvykle není nutné parenterální podání jodové kontrastní látky, což činí vyšetření bezpečným i u pacientů s alergií na jód a s renální insuficiencí. Kvalita vyšetření výrazně závisí na dobré přípravě a dostatečné distenzi tračníku. Vyšetření hodnotí lékař radiolog a pro standardizaci radiologického nálezu bylo vytvořeno klasifikační schéma C-RADS (CT colonography reporting and data system). Je potřeba zmínit, že CTC nenahrazuje optickou koloskopii ve všech indikacích – není vhodná k hodnocení zánětlivých onemocnění tračníku, vč. idiopatických střevních zánětů, při podezření na familiární polypózní syndromy, nemá přínos při onemocněních anu. V České republice zatím není CTC schválena jako primární metoda v rámci screeningu kolorektálního karcinomu. Cílem tohoto sdělení je upřesnit postavení CTC v algoritmu vyšetření tlustého střeva.

Klíčová slova

CT kolografie, kolorektální karcinom, koloskopie, polyp, screening, virtuální koloskopie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Bartušek D, Falt P, Tachecí I et al. Alternativní vyšetření tlustého střeva. In: Falt P, Urban O, Vítek P et al. Koloskopie. Praha: Grada Publishing, a. s. 2015: 285–296.
2. Levine MS, Yee J. History, evolution, and current status of radiologic imaging tests for colorect-al cancer screening. Radiology 2014; 273  (2 Suppl): S160–S180. doi: 10.1148/radiol.14140 531.
3. Neri E, Halligan S, Helström M et al. The second ESGAR consensus statement on CT colonography. Eur Radiol 2013; 23 (3): 720–729. doi: 10.1007/s00330-012-2632-x.
4. Lambert L, Šimáková L. Přínos CT kolografie v klinické praxi. Vnitř Lék 2017; 63 (3): 183–187.
5. Pickhardt PJ, Kim DH. CT colonography: pitfalls in interpretation. Radiol Clin North Am 2013; 51 (1): 69–88. doi: 10.1016/j.rcl.2012.09. 005.
6. Johnson CD, Chen MH, Toledano AY. Accuracy of CT colonography for detection of large adenomas and cancers. N Engl J Med 2008; 359 (12): 1207–1217. doi: 10.1056/NEJMoa0800 996.
7. Pickhardt PJ, Choi JR, Hwang I. Computed tomographic virtual colonoscopy to screen for colorectal neoplasia in asymptomatic adults. N Engl J Med 2003; 349 (23): 2191–2200. doi: 10.1056/NEJMoa031618.
8. Morrin M, Fenlon H. Guidelines for use of CT colonography (CTC) as a part of the national colorectal screening programme in Ireland.  [online]. Available from: http: //www.radiology.ie/wp-content/uploads/2012/01/Guidelines-for-Use-of-CT-Colonography-CTC-as-Part-of-the-National-Colorectal-Screening-Programme-in-Ireland1.pdf.
9. Spada C, Stoker J, Alarcon O et al. Clinical indications for computed tomographic colonography: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) Guideline. Endoscopy 2014; 46 (10): 897–915. doi: 10.1055/s-0034-1378092.
10. Mulder SA, Kranse R, Damhuis RA et al. Prevalence and prognosis of synchronous colorectal cancer: a Dutch population-based study. Cancer Epidemiol 2011; 35 (5): 442–447. doi: 10.1016/j.canep.2010.12.007.
11. Pickhardt PJ, Hassan C, Halligan S et al.  Colorectal cancer: CT colonography and colonoscopy for detection – systematic review and meta-analysis. Radiology 2011; 259 (2): 393–405. doi: 10.1148/radiol.11101887.
12. Atkin W, Dadswell E, Wooldrage K et al. Computed tomographic colonography versus colonoscopy for investigation of patients with symptoms suggestive of colorectal cancer (SIGGAR): a multicentre randomised trial. Lancet 2013; 381 (9873): 1194–1202. doi: 10.1016/ S0140-6736 (12) 62186-2.
13. Dachman AH, Yee J. The challenges of CT colonography reimbursement. J Am Coll Radiol 2013; 10 (12): 937–942. doi: 10.1016/j.jacr.2013.09.014.
14. Park SH, Kim SY, Lee SS et al. Sensitivity of CT colonography for nonpolypoid colorectal lesions interpreted by human readers and with computer-aided detection. AJR Am J Roentgenol 2009; 193 (1): 70–78. doi: 10.2214/AJR.08. 2234.
15. Pickhardt PJ, Nugent PA, Choi JR et al. Flat colorectal lesions in asymptomatic adults: implications for screening with CT virtual colonoscopy. Am J Roentgenol 2004; 183: 1343–1347. 10.2214/ajr.183.5.1831343.
16. Sakamoto T, Mitsuzaki K, Utsunomiya D et al. Detection of flat colorectal polyps at screening CT colonography in comparison with conventional polypoid lesions. Acta Radiol 2012; 53 (7): 714–719. doi: 10.1258/ar.2012.110 685.
17. Berrington de Gonzales A, Kim KP, Yee J. CT colonography: perforation rates and potential radiation risks. Gastrointest Endosc Clin N Am 2010; 20 (2): 279–291. doi: 10.1016/j.giec. 2010. 02.003.
18. Plumb AA, Ghanouni A, Rees CJ et al. Patient experience of CT colonography and colonoscopy after fecal occult blood test in a national screening programme. Eur Radiol 2017; 27 (3): 1052–1063. doi: 10.1007/s00330-016-4428-x.
19. Ramos C, De Jesús-Caraballo J, Toro DH et al. Is barium enema an adequate diagnostic test for the evaluation of patients with positive fecal occult blood? Bol Asoc Med P R 2009; 101 (2):  23–28.
20. Halligan S, Wooldrage K, Dadswell E et al. Computed tomographic colonography versus barium enema for diagnosis of colorectal cancer or large polyps in symptomatic patients (SIGGAR): a multicentre randomised trial. Lancet 2013; 381 (9873): 1185–1193. doi: 10.1016/S0140-6736 (12) 62124-2.
21. Věstník MZČR 11-2003. [online]. Available  from: https: //www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik_3662_1782_11.html.

Kreditovaný autodidaktický test