Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2018; 72(6): 471.

Obezitologie a bariatricko-metabolická chirurgie

Martin Fried1

+ Pracoviště

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, které je již tradičně věnováno problematice obezitologie a bariatrické a metabolické chirurgie.
Tentokrát je zaměření odborných sdělení obecnější a komplexnější a představuje obor obezitologie téměř v celé šíři, od konzervativní, farmakologické léčby, až po psychologické aspekty důležité při léčbě obézních nemocných.
Zvláště ve farmakoterapii obezity, o které pojednává článek prim. Šrámkové, se po dlouhých letech objevuje snad reálná možnost, jak navodit podstatnější redukci váhy u indikované skupiny nemocných liraglutidem, který je k dispozici v ČR od podzimu 2018. Tento lék působí na několika úrovních, tlumí zvyšenou sekreci glukagonu, zvyšuje sekreci inzulinu, potlačuje  apoptózu beta buněk pankreatu a zároveň navozuje pocit sytosti v mozku, snižuje chuť k jídlu, zpomaluje vyprazdňování žaludku, zvyšuje pocit plnosti a celkově snižuje příjem potravy. I když jsou zkušenosti s léčbou obezity pomocí liraglutidu u nás zatím omezené, jeví se jako zajímavá mono-terapeutická možnost či jako potenciální kombinovaná terapie s dalšími intervencemi. Nicméně je dobré zdůraznit, že tomu tak je u indikované skupiny nemocných.
V neposlední řadě se odborná sdělení, například od doc. Holéczyho, týkají i nových trendů v metabolické a bariatrické chirurgii, trendů směřujících k ještě menší invazivitě zákroků než představují některé dosud běžně používané laparoskopické (miniinvazivní) zákroky. A právě dosažení „ještě menší invazivity než miniinvazivity“ je jedním z velmi aktuálních témat odborných diskuzí. Na poli stále nižší invazivity léčby se objevuje potenciál endoskopických, gastroenterologických zákroků, které podobně jako kdysi při přechodu z otevřené chirurgie na laparoskopickou, se nyní snaží replikovat některé zavedené postupy z laparoskopické bariatrické a metabolické chirurgie do prostředí gastroenterologie. Ať již jde například o parciální jejunální diverzi, kterou představuje doc. Holéczy, nebo o další zákroky prováděné endoskopicky již nad rámec klinických zkoušek.
Věřím, že čtenáře Gastroenterologie a hepatologie právě tyto aspekty zaujmou a podnítí k dalšímu přemýšlení a přispějí k rozšíření obzoru i v oblasti obezitologie a metabolické a bariatrické chirurgie.


prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
koeditor sekce Obezitologie  a bariatricko-metabolická chirurgie
martin.fried@obklinika.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test