Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 9.

Kvíz z klinické praxe

Milan Lukáš1

+ Pracoviště

Pacientka narozená v roce 1988 má v rodinné anamnéze výskyt kolorektálního karcinomu, na který zemřel ve 42 letech její otec a v 50 letech také jeho sestra. Pacientka v dětském věku nikdy vážně nestonala. V roce 2005 byla u ní provedena koloskopie s nálezem mnohočetné polypózy tlustého střeva charakterizovaná stovkami drobných polypů velikosti do 10 mm, které byly histologicky verifikovány jako tubulární adenomy s lehkým stupněm dysplazie. Genetický test potvrdil přítomnost typické zárodečně mutace APC genu. Vedle postižení tlustého střeva byla v rámci potvrzené familiární adenomatózní polypózy (FAP) tlustého střeva zjištěna také duodenální adenomatóza s výskytem malých, drobných ložisek adenomů velikosti do 5 mm. Podle Spigelmanovy klasifikace byl nález v duodenu hodnocen jako I. stadium. Makroskopický vzhled Vaterské papily a periampulární lokalizace byl fyziologický. V roce 2007 se vzhledem k výše uvedenému nálezu na tlustém střevě podrobila chirurgickému výkonu spočívajícímu v jedné době provedené proktokolektomii s konstrukcí ileo-pouch-anální anastomózy. Od roku 2010 začala trpět pyrózou a provedené gastroskopické vyšetření prokázalo malou, axiální skluznou hiátovou hernii se známkami refluxní ezofagitidy I. stupně podle kritérií Müllera a Savaryho. Od roku 2010 užívala omeprazol v dávce 20–40 mg denně. Od provedené operace střev byla bez větších obtíží, měla 2–3 stolice denně. V roce 2012 otěhotněla a porodila zdravého chlapce v termínu, porod byl veden císařským řezem. Od proktokolektomie se 1× za 2 roky podrobovala endoskopické prohlídce pouche a současně také gastroduodenoskopii. V roce 2016, po dvouletém intervalu od poslední kontrolní endoskopické prohlídky, byl zjištěn stacionární nález v duodenu, a to s ohledem na počet a velikost drobných adenomů, ale navíc se objevily drobné přisedlé polypy v proximální třetině těla žaludku a především ve fundu žaludku (obr. 1). Histologické vyšetření odebraného polypu ze žaludečního fundu je na obrázku 2 (barvení hematoxylin-eozinem, zvětšení 1: 40) a na větším detailu na obrázku 3 (barvení hematoxylin-eozinem, zvětšení 1: 100). Obrázky byly zapůjčeny s laskavým svolením prim. MUDr. I. Vítkové z Hlavova patologicko-anatomického ústavu, VFN a 1. LF UK v Praze.

Otázka: Souhlasíte se stanoveným postupem léčby?

Jaká je Vaše diagnóza?
Správná odpověď na str. 85.


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test