Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 32–36. doi:10.14735/amgh201932.

Hladiny vedolizumabu měřené v časné fázi léčby nemají vztah ke krátkodobé odpovědi na terapii u pacientů s idiopatickými střevními záněty

Karolína Pudilová, Martin Kolář, Dana Ďuricová, Karin Malíčková, Veronika Hrubá, Naděžda Machková, Radka Vaníčková, Katarína Mitrová, Martin Lukáš, Martin Vašátko, Milan Lukáš, Martin Bortlík

Souhrn

Úvod: Data o klinickém významu monitorace farmakokinetiky vedolizumabu jsou v současné době omezená a nejednoznačná. Cílem naší práce bylo zhodnotit vztah mezi hladinami vedolizumabu (VTL – vedolizumab trough levels) v týdnu 6 léčby a odpovědí na indukční léčbu u pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease). Metody: Do studie byli zařazeni pacienti s IBD z prospektivní kohorty pacientů léčených v našem centru vedolizumabem, u kterých byly měřeny VTL a protilátky proti vedolizumabu (AVA – anti-vedolizumab antibodies) v průběhu indukční fáze léčby. Vedolizumab byl aplikován v dávce 300 mg v týdnu 0, 2, 6 a v případě nedostatečné odpovědi byla podána dodatečná dávka v týdnu 10. Odpověď na léčbu se hodnotila na základě posouzení ošetřujícím lékařem. K laboratorní analýze VTL a AVA byla použita metoda ELISA. Výsledky: Do studie bylo zařazeno 87 pacientů, 31 s Crohnovou nemocí a 56 s ulcerózní kolitidou. Při zahájení terapie bylo pouze 15 % pacientů naivních k anti-tumor nekrotizující faktor alpha léčbě, 61 % užívalo systémové kortikosteroidy a 26 % thiopuriny. Klinická odpověď byla pozorována u 77 % pacientů. Medián VTL v týdnu 6 od zahájení léčby byl 30,6 µg/mL (rozmezí: 1,1–80,0). Při porovnání VTL v týdnu 6 u pacientů, kteří odpověděli a neodpověděli na indukční léčbu, nebyl pozorován signifikantní rozdíl (medián 29,4 vs. 34,4 µg/mL; p = 0,71). Podobné výsledky byly zaznamenány u pacientů vyžadujících dávku navíc v týdnu 10 – tito pacienti neměli signifikantně odlišné VTL od těch, kteří dostali klasickou indukci (40,0 vs. 28,5 µg/mL; p = 0,69). Pozitivní AVA v průběhu 10–14 týdnů léčby vyvinulo 7 % pacientů. Nebyl pozorován vliv typu IBD, konkomitantní léčby imunosupresivy nebo předchozí biologické léčby na VTL. Závěr: V naší studii jsme neprokázali vztah mezi časnými hladinami vedolizumabu a klinickou odpovědí na indukční léčbu vedolizumabem. Je zapotřebí dalších studií, které budou zkoumat klinický význam měření farmakokinetiky vedolizumabu v léčbě pacientů s IBD.

Klíčová slova

hladiny, idiopatické střevní záněty, klinická odpověď, vedolizumab

Celý článek je dostupný po přepnutí na anglickou verzi webové stránky (v pravém horním rohu).

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test