Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 357-363.

Endoskopická ablatívna liečba rektosigmoideálnych prekanceróz - pilotná štúdia

Peter Mlkvý1, Ivan Čavarga2, Anton Mateášik3

+ Pracoviště

Souhrn

Účel a ciele: Endoskopické možnosti kuratívnej ablatívnej liečby rektosigmoideálnych prekanceróz typu plochých alebo široko-bázických adenómov, multifokálnych lézií a laterálne sa šíriacich lézií po inkompletnej endoskopickej resekcii.

Metódy: Ambulantná ablatívna liečba s použitím argón plazma koagulácie (APC), fotodynamickej liečby s využitím fotosenzitizátora delta aminolevulovej kyseliny (PDT-ALA), resp. s ich kombináciou u pacientov s rektosigmoideálnymi léziami v priebehu sedem rokov s následnými pravidelnými postterapeutickými kontrolami.

Výsledky: 34 pacientov s priemerným vekom 59 rokov s rektosigmoideálnymi léziami (30 adenómov s rôznymi stupňami dysplázie, 4 včasných karcinómov), spĺňajúcimi tzv. nízkorizikové kritériá pre endoskopickú liečbu, bolo liečených APC (s priemerne tromi sedeniami) jednorazovou PDT-ALA, resp. s ich kombináciou. Liečba bola úspešná u 31 pacientov (92 %), 3 pacienti (8 %) boli operovaní pre histologickú pozitivitu bázy lezie (2x dysplázia »ažkého stupňa, lx karcinóm). Drobné krvácanie po liečbe bolo pozorované u 5 pacientov (8,5 %)a abdominálny dyskomfort z nadmernej insuflácie plynu u 13 pacientov (48 %) liečených s APC. Žiadne závažné komplikácie neboli pozorované. Pacienti boli sledovaní prvé dva roky v polročných a následne jednoročných intervaloch.

Záver: Ablatívna liečba uvedených rektosigmoideálnych lézií s použitím APC, PDTsALA, resp. ich kombinácie je efektívnou a bezpečnou metódou. Ďalšie výhody predstavujú ekonomická nenáročnos»a realizovateµnos» v ambulantných podmienkach.

Klíčová slova

endoskopická ablácia, fotodynamická terapia, kolorektálna neoplázia

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test