Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

Chronická hepatálna encefalopatia - komplexná liečba doplnená probiotikom (porovnanie štúdií) : XXX. kongres Slovenskej a Českej gastroenterologickej spoločnosti, XXVIII. slovenské a české endoskopické dni, XXXIII. hepatologické dni, Bratislava, 16.-18. j

Dušan Mištuna, Libor Ebringer, Eduard Kolibáš, Miroslav Mikulecký, Boris Pekárek, Boris Pekárek, Boris Pekárek, Božena Pekárková1, Božena Pekárková1, Božena Pekárková1, Juraj Hromec, Juraj Hromec, Juraj Hromec, Ľubomír Jurgoš2, Ľubomír Jurgoš2, Ľubomír Jurgoš2

+ Pracoviště

ÚVOD

V poslednom období sa objavili údaje o využití probiotík medzi nimi aj Enterococcus faecium v liečbe chronickej hepatálnej encefalopatie (HE) pri cirhóze pečene. Predpokladaný mechanizmus účinku spočíva v priamom ovplyvnení patologickej črevnej flóry a tým v znížení tvorby amoniaku v hrubom čreve. Naše výsledky získané pri užívaní preparátu Enterococcus faecium M-74 + Selén (Enterococcus forte) sme zhodnotili a porovnali s tými, ktoré uverejnila Loguercio a spol. pre preparát Enterococcus faecium SF 68.

PACIENTI A METÓDY

15 pacientov s cirhózou pečene, portálnou hypertenziou a HE dostávalo okrem bežnej terapie probiotikum »Enterococcus forte«, 1 kapsulu denne v troch 4-týždňových obdobiach, oddelených dvoma 2-týždňovými prestávkami. V priebehu liečby bol každý pacient 9× vyšetrený. Závažnos» HE sme určovali stanovením indexu portálne systémovej encefalopatie (PSE) z piatich vyšetrovaných parametrov (stavu vedomia, asterixis, testu spájania čísel-NCT, amoniaku v sére-NH3 a EEG). Porovnali sme index na začiatku podávania probiotika a po jeho ukončení. Časový priebeh hladín amoniaku v sére a hodnôt NCT v oboch štúdiách sa vzájomne porovnal na základe intervalových odhadov kvadratickej regresnej funkcie.;

VÝSLEDKY

Po liečbe sme zistili významné zlepšenie indexu PSE: klesol v priemere o 70 % ( 55 % až 85 %, interval 95 % spoµahlivosti). Zlepšil sa mentálny stav, ustúpila asterixis. Po 8 až 9 týždňoch liečby hodnoty amoniaku v sére i NCT sa významne priblížili k norme. EEG nález sa zlepšil a často i normalizoval. Pacienti v našej štúdii mali významne nižšie počiatočné hodnoty amoniaku v sére (zvýšenie o 31 % nad normu) i NCT (zvýšenie o 60 %) ako u Loguercio a spol. (zvýšenie o 243 % a 238 %). V priebehu našej liečby sa hodnoty znížili o 20 a 30 %, v štúdii porovnávanej o 50 a 70 %. Je zaujímavé, že výrazne vyšší relatívny liečebný efekt sa dosiahol pri »ažšom stupni poruchy v porovnávanej štúdii ako pri µahšom stupni poruchy v našej štúdii.

ZÁVERY

Naše výsledky svedčia pre predpokladaný priaznivý účinok probiotika »Enterococcus faecium M-74 + Selén« na hepatálnu encefalopatiu.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test