Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 333–336. doi:10.14735/amgh2017csgh.info03.

Adenokarcinom tenkého střeva jako neobvyklý zdroj hypochromní anémie

Stanislav Kysela, Denisa Frajerová, Ladislav Hadraba, Miloslav Samek

Souhrn

Na tomto konkrétním případu pacienta s hypochromní anémií ztrátového charakteru demonstrujeme úskalí diagnostiky relativně vzácného adenokarcinomu tenkého střeva. V diskuzi poukazujeme na někdy až přehnanou složitost algoritmů ambulantních či nemocničních lékařů, kteří často zbytečně opakují základní endoskopické metody nebo naopak používají metody, od kterých je již v dnešní medicíně odklon. Na druhou stranu je nutno podotknout, že dostupnost sofistikovanějších vyšetřovacích metod, jako jsou enteroskopie a kapslová endoskopie, stále není v některých regionech zcela optimální a lékař ambulantní praxe se často potýká s příliš dlouhým objednacím termínem, který následně může pacienta odradit a snížit jeho spolupráci s ošetřujícím lékařem. Dobrá prognóza a pětileté přežití pacientů závisí na včasné diagnóze a radikálním chirurgickém řešení. Klinická symptomatologie je poměrně chudá a lékař si musí povšimnout nenápadných odchylek, protože významná symptomatologie v podobě hmatné rezistence či poruch pasáže často znamená pokročilé stadium onemocnění, u kterého již radikální chirurgické řešení není možné a pacientovi mnohdy zbývá jen možnost paliativního chirurgického výkonu následovaného onkologickou léčbou či v nejtěžších případech jen čistě symptomatická léčba. Průměrná doba do určení diagnózy trvá asi 8–12 měsíců nebo i déle. Klinik by se proto neměl spokojit s jedním negativním výsledkem, pokud trvá podezření na možnou organickou příčinu obtíží. Pacienta by měl řádně vyšetřit a dispenzarizovat podle doporučení a v případě nejasností by se neměl bát požádat o případnou konzultaci jiného specialistu či jiné vyšší pracoviště.

Klíčová slova

adenokarcinom, anémie, kapslová endoskopie, koloskopie, krvácení, tenké střevo

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Howe JR, Karnell LH, Menck HR et al. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the American Cancer Society. Adenocarcinoma of the small bowel: review of the National Cancer Data Base, 1985–1995. Cancer 1999; 86 (12): 2693–2706.
2. Jurgoš L, Kužela L, Hrušovský Š et al. Gastroenterológia. Bratislava: VEDA 2006: 688.
3. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Národní onkologický registr ČR. Novotvary 1999 ČR. Praha: ÚZIS ČR 2002: 56.
4. Veyrières M, Baillet P, Hay JM et al. Factors influencing long-term survival in 100 cases of intestine primary adenocarcinoma. Am J Surg 1997; 173 (3): 237–239.
5. Placák B. Nádory tenkého střeva v československém písemnictví. Čas lék čes 1964; 103 (41): 1121–1135.
6. Yamada T. Atlas of gastroenterology.  Michigan: Wiley-Blackwell 2009: 1207.
7. Lochmannová J. Možnosti užití M2A endoskopické kapsle. Given diagnostic im-aging system. In: Bulletin HPB 2002; 10 (2–3): 73–74.
8. Liangpunsakul S, Maglinte DD, Rex DK. Comparison of wireless capsule endoscopy and conventional radiologic methods in the diagnosis of small bowel disease. Gastrointest Endosc Clin N Am 2004; 14 (1): 43–50.
9. Friedman S. Comparison of capsule endoscopy to other modalities in small bowel. Gastrointest Endosc Clin N Am 2004; 14 (1): 51–60.
10. Gerson LB, Fidler JL, Cave DR et al. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and management of small bowel bleeding. Am J Gastroenterol 2015; 110 (9): 1265–1287. doi: 10.1038/ajg.2015.246.
11. Zogala D. Diagnostika chorob GIT metodami nukleární medicíny. Postgraduální gastroenterol hepatol 2016; 2 (2): 113–117.
12. Tang SJ, Haber GB. Capsule endoscopy in obscure gastrointestinal bleeding. Gastrointest Endosc Clin N Am 2004; 14 (1): 87–100.
13. Falt P, Urban O, Vítek P et al. Koloskopie. Praha: Grada publishing 2015: 320.
14. Válek J, Matějovská B. Neobvyklý zdroj krvácení do gastrointestinálního traktu. Gastroent Hepatol 2014; 68 (6): 488–491.

Kreditovaný autodidaktický test