Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 491.

Paediatric gastroenterology and hepatology

Kristýna Zárubová1

+ Affiliation

Literature

1. Sýkora J, Pomahačová R, Kreslová M et al. Current global trends in the incidence of pediatric-onset inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2018; 24(25): 2741–2763. doi: 10.3748/wjg.v24.i25.2741.
2. van Rheenen PF, Aloi M, Assa et al. The Medical Management of Paediatric Crohn‘s Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2020. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa161.
3. Popíšilová K, Bronský J. Azathioprin v terapii idiopatických střevních zánětů u dětí – díl I: indikace, dávkování a nežádoucí účinky léčby thio­puriny. Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 500–507. doi: 10.48095/ccgh2021500.
4. Pospíšilová K, Bronský J. Azathioprin v terapii idiopatických střevních zánětů u dětí – díl II: farmakodynamika, farmakokinetika a možnosti klinického využití stanovení metabolitů thiopurinů. Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 508–514. doi: 10.48095/ccgh2021508.
5. Dehghani SM, Doosti M, Shahramian I et al. The indications for performing colono­scopy in Iranian children – a cross-sectional study. Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 515–518. doi: 10.48095/ccgh2021515.
6. Vyhnánek R, Khaznadar Z, Vyhnánek R et al. Stanovení lepku ve stolici jako metoda k ověření compliance s bezlepkovou dietou u dětí s nově dia­gnostikovanou celiakií. Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 519–523. doi: 10.48095/ccgh20211.


Credited self-teaching test