Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

INDIKACE A VÝSLEDKY PROGRAMU TRANSPLANTACE JATER V IKEM ZA 10 LET PROGRAMU

Miloš Adamec Orcid.org  , Milan Ročeň Orcid.org  , Julius Špičák Orcid.org  1, David Hačkajlo Orcid.org  , Karel Filip Orcid.org  , Štefan Vítko Orcid.org  , Pavel Trunečka2

+ Affiliation

CÍL SDĚLENÍ

Podat základní informaci o indikacích a výsledcích v programu transplantace jater (LTx) IKEM za období 10 let.

SOUBOR A METODIKA

Program LTx v IKEM byl zahájen IV/1995. Do ledna 2005 bylo provedeno 382 ortotopických transplantací jater u 365 příjemců průměrného věku 45,8 (3–68) let, 55,5 % tvořili muži, 44,5 % ženy. Příjemců do 18 let bylo 26. Kumulativní přežívání je vypočítáno metodou dle Kaplana-Meiera, kvalita života byla měřena testem SF 36. K výpočtům byl využit expertní systém PATS (Dendrite Inc., Portland, OR).

VÝSLEDKY

Průměrná doba na čekací listině činila 107 dní, medián 70 dní. Indikací k LTx byla alkoholická cirhosa u 87 (22,8 %), HCV 67 (17,5 %), PBC 42 (11,0 %), PSC 36 (9,4 %), kryptogenní cirhosa 22 (5,8 %), autoimunitní cirhosa 18 (4,7%), metabolická onemocnění jater 18 (4,7 %), HBV 12 (3,1 %), HCC 10 (2,6 %) příjemců. Ostatních indikací bylo 55. Urgentní LTx byla provedena u 18 příjemců (4,7 %), z toho v 15× pro akutní formu Wilsonovy choroby.

Přežívání příjemců a štěpů uvádí tabulka.

Kumulativní přežívání (%) 1 rok3 roky5 let9 let
Soubor celkem n=382 příjemce88858274
štěp85807770
Biliární cirhosy n=89 příjemce93909081
štěp93909081
HCV n=67příjemce87837556
štěp73716448
Alkoholická cirhosa n=87příjemce90868477
štěp89858375
Fulminantní selhání n=18příjemce62626262
štěp58585858

Fyzická komponenta celkového skóre testu SF-36 se 1 rok po LTx zvýšila z 37,8 před transplantací na 46,3 bodů resp. mentální komponenta z 43,4 na 51,1 (p<0,001).

ZÁVĚR

Dlouhodobé přežívání nemocných v programu LTx IKEM odpovídá evropské špičce. Problémem zůstávají nemocní indikovaní pro chronickou hepatitidu C nebo pro fulminantní selhání.

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Credited self-teaching test