Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 509–517. doi:10.14735/amgh2015509.

Epidemiology and population-based screening of colorectal cancer in the Czech Republic according to recent data

Ladislav Dušek Orcid.org  1,2, Ondřej Májek Orcid.org  2, Jan Mužík Orcid.org  2, Denisa Malúšková3, Tomáš Pavlík Orcid.org  3, Jakub Gregor4, Štěpán Suchánek Orcid.org  5, Bohumil Seifert Orcid.org  6, Miroslav Zavoral Orcid.org  5

+ Affiliation

Summary

Česká republika obsazuje v mezinárodních statistikách dlouhodobě přední pozice v incidenci i mortalitě zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku. Ročně je v České republice nově diagnostikováno téměř 8 tis. pacientů s tímto zhoubným novotvarem a přibližně 3 600 pacientů na tento nádor umírá. Prevalence dosáhla v roce 2013 hodnoty téměř 55 tis. osob a každoročně narůstá o 4 %. V prevalenci se nadto kumuluje vysoký podíl pacientů s pokročilým nádorem kolorekta, neboť každoročně je více než 50 % těchto nádorů zachytáváno v klinickém stadiu III a IV. Vysoká epidemiologická zátěž je sama o sobě zdůvodněním potřeby organizovaného screeningového programu, který má u této choroby velmi silné zázemí v medicíně založené na důkazech. Český program screeningu kolorektálního karcinomu je kapacitně dobře zajištěn a je garantován praktickými lékaři, gastroenterology a gynekology. Od ledna 2014 bylo v České republice zahájeno adresné zvaní pojištěnců do programů screeningu zhoubných nádorů, a screening tak přešel do žádoucího režimu tzv. populačního screeningu. Na první kolo zvaní odpovědělo 17,3 % oslovených, na druhé kolo pozitivně zareagovalo 11,8 % klientů. V důsledku zahájeného zvaní podstatně stouplo pokrytí screeningem, které dosahuje na celé cílové populaci hodnoty 30,8 % (rok 2014). Vyhodnocení první fáze adresného zvaní potvrzuje jeho význam a pozitivní dopad na výkonnost preventivního programu. Dlouhodobě běžící screening se dále projevuje i na hlavních epidemiologických trendech, tedy stabilizované až mírně klesající incidenci a prodlužujícím se přežití pacientů s kolorektálním karcinomem.

Keywords

personalized invitation, colon, rectum, prevention, screening, colon, malign tumor

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Literature

1. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Národní onkologický registr (NOR). [online]. Dostupné z: www.uzis.cz/ registry-nzis/nor.
2. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. Brno: Masarykova univerzita 2005.  [online]. Dostupné z: www.svod.cz.
3. Ferlay J, Parkin DM, Curado MP et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. I–IX. IARC CancerBase No. 9. Lyon: International Agency for Research on Cancer 2010.  [online]. Available from: http: //ci5.iarc.fr.
4. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, cancer incidence and mortality worldwide: IARC CancerBase 11. Lyon: International Agency for Research on Cancer 2013. [online]. Available from: http: //globocan.iarc.fr.
5. Český statistický úřad. Naděje dožití při narození v letech 1950–2014. [online]. Dostupné z: www.czso.cz/csu/czso/nadeje_doziti_pri_narozeni_v_letech_1950_2014.
6. Pavlík T, Májek O, Büchler T et al. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000–2008. Cancer Epidemiol 2014; 38 (1): 28–34.
7. De Angelis R, Sant M, Coleman MP et al. Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age: results of EUROCARE-5-a population-based study. Lancet Oncol 2014; 15 (1): 23–34. doi: 10.1016/S1470- 2045 (13) 70546-1.

Credited self-teaching test