Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(4): 283.

Clinical and experimental gastroenterology

Tomáš Hucl1

+ Affiliation

Literature

1. Medková H, Jansová A, Soukup T et al. Electrogastrography in systemic sclerosis – a pilot study. Gastroent Hepatol 2020; 74 (4): 285–294. doi: 10.14735/amgh2020285.
2. Pavlíková P, Al-Hiti H, Taimr P. Portopulmonální hypertenze u pacientů indikovaných k transplantaci jater – zkušenosti transplantačního centra IKEM. Gastroent Hepatol 2020; 74 (4): 295–301. doi: 10.14735/amgh2020295.
3. Nosek V, Pintová J. EUS navigované gastrointestinální anastomózy – nové možnosti terapeutické endoskopie. Gastroent Hepatol 2020; 74 (4): 302–310. doi: 10.14735/amgh2020302.
4. Hujová A, Mačinga P, Jarošová J et al. Akutní pankreatitida u pacientů po transplantaci jater. Gastroent Hepatol 2020; 74 (4): 311–318. doi: 10.14735/amgh2020311.
5. Tesarikova P, Kunovsky L, Kovalcikova P et al. Applicability of the Glasgow-Blatchford score in predicting low-risk patients with upper gastrointestinal bleeding – first data from the Czech Republic. Gastroent Hepatol 2020; 74 (4): 319–326. doi: 10.14735/amgh2020319.
6. Lipták P, Ďuríček M, Prokopič M et al. Autonómna dysregulácia pri syndróme dráždivého čreva, funkčnej dyspepsii a globus pharyngeus – prehľad literatúry a pilotné výsledky. Gastroent Hepatol 2020; 74 (4): 327–333. doi: 10.14735/amgh2020327.

Kreditovaný autodidaktický test