Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

Celiakální sprue - současný stav v ČR : XXX. kongres Slovenskej a Českej gastroenterologickej spoločnosti, XXVIII. slovenské a české endoskopické dni, XXXIII. hepatologické dni, Bratislava, 16.-18. jún 2005 [abstrakt]

Boris Pekárek Orcid.org  , Božena Pekárková1, Juraj Hromec, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  2

+ Affiliation

Celiakální sprue (celiakie) se vyskytuje celosvětově u dětí i dospělých a je vyvolána nesnášenlivostí lepku, tj. bílkovinného komplexu v povrchní části obilných zrn. Jeho konzumace vyvolává u geneticky vnímavých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému s tvorbou protilátek proti lepku a některým dalším tělu vlastním bílkovinám. V typické formě se onemocnění projevuje průjmy, chudokrevností, ztrátou váhy a celkovou poruchou tělesného i duševního vývoje. Pokud není lepek z potravy trvale a úplně vyloučen, dochází k vyčerpání a destrukci imunitního systému, vzniku dalších autoimunitních chorob a komplikacím, z nichž mnohé jsou chronické nebo život ohrožující.

V současné době se choroba zejména u dospělých osob často neprojevuje příznaky střevními, ale postižením jiných orgánů, např. kůže, krvetvorby, endokrinních žláz, kostní a nervové soustavy, jater a dalších ústrojí. Teprve s rozvojem nových metod stanovení protilátek je toto onemocnění rozpoznáváno mnohem častěji než dříve. Výskyt celiakie v současné populaci ČR se odhaduje 1:200–1:250, tj. celkem 40.000–50.000 postižených. Zatím je však evidováno pro vysoký výskyt atypických forem a častou pozdní diagnostiku jen asi 10 % nemocných. Náklady na léčbu pokročilé celiakie jsou na rozdíl od časně diagnostikovaného onemocnění velmi vysoké.

Jedinou a kauzální léčbou je celoživotní dodržování bezlepkové diety. Suroviny a potraviny této diety jsou 4–10× dražší než cena běžných potravin. Bezlepkový jídelníček je v průměru dražší o 95–100 Kč za den. Finanční náročnost nedovoluje v současné době dodržovat bezlepkovou dietu řadě nemocných celiakií. Zdravotní pojiš»ovny v ČR na bezlepkovou dietu nepřispívají a MPSV pouze dorovnává životní minimum rodin, v nichž je nemocný celiakií, maximální částkou 1.800 Kč měsíčně.

Zdravotní a sociální situace těchto nemocných vedla v dubnu 2004 Ministerstvo zdravotnictví k zřízení Expertní skupiny, která v první řadě definovala hlavní současné problémy a formulovala návrhy na jejich řešení.

Tyto zahrnují:
1. částečnou úhradu základního sortimentu bezlepkových potravin a surovin zdravotními pojiš»ovnami a jejich prodej v lékárnách;
2. možnost nemocných podílet se na čerpání prostředků z fondů prevence zdravotních pojiš»oven;
3. zvýšení dávky poskytované MPSV v rámci institutu sociální potřebnosti k dorovnání životního minima na 3.000 Kč měsíčně;
4. úpravu normy maximálního obsahu gliadinu v bezlepkových potravinách na hodnotu 1 mg na 100 g výrobku;
5. rozšíření sortimentu bezlepkových potravin a surovin;
6. dostupnost bezlepkové diety ve vybraných veřejných a školských zařízeních.

Skupina dále navrhla program cíleného screeningu celiakie, který podporuje 15 odborných lékařských společností ČR a v současné době projednává diagnosticko-terapeutickou směrnici.

Přijetí těchto dokumentů a doporučení umožní časnou diagnostiku, terapii a dispenzarizaci, zlepší zdravotní stav a kvalitu života nemocných a povede k snížení prostředků čerpaných ze zdravotního a sociálního pojištění.

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Credited self-teaching test