Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(3): 237–242. doi: 10.48095/ccgh2023237.

Bowel preparation before colonoscopy – comparison of bowel cleansing quality and patient’s tolerance of several bowel cleansing devices

Jindra Reissigová1, Milan Lukáš2

+ Affiliation

Summary

High quality of bowel preparation before colonoscopy seems to be the most important condition for safety and efficacious investigation of the large bowel. An analysis of 758 patients who underwent colonoscopy in one health care center showed that split preparation is significantly associated with higher quality of the bowel cleansing. Application of drugs with simethicon component significantly reduce the risk of bubbles. Patients prefer small volume laxatives with good palatability.

Keywords

colonoscopy, bowel cleansing, bowel preparation

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Literature

1. Chaloupková R, Ngo O, Suchánek Š et al. Program kolorektálního screeningu v České Republice – hodnocení výkonnosti center za tok 2021. Gastroent Hepatol 2022; 76(5): 379–385. doi: 10.48095/ccgh2022379.
2. Lai EJ, Calderwood AH, Doros G et al. The Boston preparation scale: a valid and reliable instrument for colonoscopy – oriented research. Endoscopy 2009; 69(3): 620–625. doi: 10.1016/ j.gie.2008.05.057.
3. Hassan C, Bretthauer M, Kaminski MF et al. Bowel preparation for colonoscopy: European Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2013; 45(2): 142–150. doi: 10.1055/s-0032-1326186.
4. Hassan C, East J, Radealli F et al. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2019. Endoscopy 2019; 51(8): 775–794. doi: 10.1055/a-0959-0505.
5. Falt P, Urban O, Suchánek Š et al. Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii. Gastroent Hepatol 2016; 70(6): 523–538. doi: 10.14735/amgh2016csgh.info19.
6. Vepřeková G, Suchánek Š, Martínek J et al. Zavoral M: Příprava střeva ke kolonoskopii. Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 57–62.
7. Kmochová K, Zavoral M, Suchánek Š. Střevní příprava před koloskopií – existuje optimální příprava? Gastroent Hepatol 2019; 73(5): 392–397. doi: 10.14735/amgh2019392.
8. Kmochová K, Grega T, Vojtěchová G et al. Porovnání roztkou sulfátových solí a polyetylénglykolu v efektivitě střevní přípravy před koloskopií – randomizovaná a zaslepená studie. Gastroenterol Hepatol 2018; 72(5): 397–400. doi: 10.14735/amgh2018397.
9. Lukáš M. Příprava tlustého střeva u pacientů s idiopatickými střevními záněty před koloskopickými/kolografickými (MR/CT) vyšetřeními. Stanovisko IBD pracovní skupiny. Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 438–440.

Credited self-teaching test