Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(2): 173–174.

V. IBD pracovní dny, Hořovice 2019

Martin Bortlík

Ve dnech 21.–22. 3. 2019 se na zámku Zbiroh uskutečnil 5. ročník IBD pracovních dnů. Akce organizovaná Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty (IBD – inflammatory bowel disease) České gastroenterologické společnosti a IBD sekcí České chirurgické společnosti ve spolupráci s Nemocnicí Hořovice se tak stala tradiční součástí jarního kalendáře meetingů věnovaných problematice IBD. Přibližně 100 gastroenterologů, chirurgů a dalších odborníků v oboru, vč. zdravotních sester, mělo možnost vyslechnout téměř 30 sdělení věnovaných problematice střevních zánětů.
Program pracovních dnů zahájil tradiční workshop věnovaný perianální Crohnově chorobě, jehož součástí je vždy i praktická demonstrace chirurgické léčby na operačním sále. Tato praktická část pak byla doplněna o téma léčby komplikovaných ran a stomií.
Vlastní sympozium bylo rozděleno do pěti bloků zaměřených především na důsledky chirurgické léčby IBD a funkční poruchy u nemocných se střevními záněty. V úvodní části byla hlavní pozornost věnována problematice restorativní proktokolektomie s konstrukcí ileopouch-anální anastomózy (IPAA). Ačkoli jde o „zlatý standard“ chirurgické terapie ulcerozní kolitidy (UC – ulcerative colitis), je tento výkon spojen s celou řadou potenciálních problémů a komplikací. Stejně jako v ostatních oblastech chirurgie je i v případě IPAA v současnosti jednoznačně preferován miniinvazivní přístup v podobě laparoskopicky asistované operace. Jedním z hlavních a opakovaně zmíněných benefitů minimální invaze je omezení rizika traumatizace struktur malé pánve, vč. reprodukčních orgánů. Výskyt komplikací ovšem zcela eliminovat nelze, některé z nich (např. stenózy) lze řešit endoskopickými technikami. Všichni přednášející se shodli na konstatování, že úspěch chirurgické léčby vyžaduje úzkou spolupráci chirurga s gastroenterologem a tato spolupráce je klíčová zejména při řešení případných komplikací.
V další části byly diskutovány otázky funkčních poruch a inkontinence pacientů s IBD. Tyto problémy mohou souviset s morfologickými změnami v oblasti anorektální, ale mohou být též důsledkem chirurgických zákroků na střevě nebo vyplývají z dlouhodobého průběhu zánětu v tlustém střevu. Vzhledem k minimálním možnostem chirurgické terapie inkontinence u pacientů s IBD je nutná prevence této komplikace, případně lze využít možností fyzioterapie na specializovaném pracovišti.
Posledním tématem letošních IBD dnů byly střevní infekce a další infekční komplikace IBD. Jejich význam stoupá s rostoucím počtem pacientů léčených imunosupresivy a biologiky, základem včasné diagnostiky je vždy správná klinická rozvaha. Oportunní infekce ohrožují především populaci nemocných nad 50 let, závažný až život ohrožující průběh však mohou mít u mladých jedinců, zejména v koincidenci s vysokou aktivitou IBD a malnutricí. Optimálním řešením superinfekce bakterií Clostridium difficile je u řady pacientů s IBD fekální transplantace.
Pracovní IBD dny byly zakončeny sérií kazuistických sdělení doprovázených bohatou diskuzí. I díky této populární a každé sympozium osvěžující formě lze považovat letošní hořovické dny za úspěšné. Dík za to patří jejich hlavní organizátorce prim. Zuzaně Šerclové.


doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Klinické a výzkumné centrum
pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
mbortlik@seznam.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test