Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(2): 173–174.

V. IBD pracovní dny, Hořovice 2019

Martin Bortlík1,2,3

+ Pracoviště

Ve dnech 21.–22. 3. 2019 se na zámku Zbiroh uskutečnil 5. ročník IBD pracovních dnů. Akce organizovaná Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty (IBD – inflammatory bowel disease) České gastroenterologické společnosti a IBD sekcí České chirurgické společnosti ve spolupráci s Nemocnicí Hořovice se tak stala tradiční součástí jarního kalendáře meetingů věnovaných problematice IBD. Přibližně 100 gastroenterologů, chirurgů a dalších odborníků v oboru, vč. zdravotních sester, mělo možnost vyslechnout téměř 30 sdělení věnovaných problematice střevních zánětů.
Program pracovních dnů zahájil tradiční workshop věnovaný perianální Crohnově chorobě, jehož součástí je vždy i praktická demonstrace chirurgické léčby na operačním sále. Tato praktická část pak byla doplněna o téma léčby komplikovaných ran a stomií.
Vlastní sympozium bylo rozděleno do pěti bloků zaměřených především na důsledky chirurgické léčby IBD a funkční poruchy u nemocných se střevními záněty. V úvodní části byla hlavní pozornost věnována problematice restorativní proktokolektomie s konstrukcí ileopouch-anální anastomózy (IPAA). Ačkoli jde o „zlatý standard“ chirurgické terapie ulcerozní kolitidy (UC – ulcerative colitis), je tento výkon spojen s celou řadou potenciálních problémů a komplikací. Stejně jako v ostatních oblastech chirurgie je i v případě IPAA v současnosti jednoznačně preferován miniinvazivní přístup v podobě laparoskopicky asistované operace. Jedním z hlavních a opakovaně zmíněných benefitů minimální invaze je omezení rizika traumatizace struktur malé pánve, vč. reprodukčních orgánů. Výskyt komplikací ovšem zcela eliminovat nelze, některé z nich (např. stenózy) lze řešit endoskopickými technikami. Všichni přednášející se shodli na konstatování, že úspěch chirurgické léčby vyžaduje úzkou spolupráci chirurga s gastroenterologem a tato spolupráce je klíčová zejména při řešení případných komplikací.
V další části byly diskutovány otázky funkčních poruch a inkontinence pacientů s IBD. Tyto problémy mohou souviset s morfologickými změnami v oblasti anorektální, ale mohou být též důsledkem chirurgických zákroků na střevě nebo vyplývají z dlouhodobého průběhu zánětu v tlustém střevu. Vzhledem k minimálním možnostem chirurgické terapie inkontinence u pacientů s IBD je nutná prevence této komplikace, případně lze využít možností fyzioterapie na specializovaném pracovišti.
Posledním tématem letošních IBD dnů byly střevní infekce a další infekční komplikace IBD. Jejich význam stoupá s rostoucím počtem pacientů léčených imunosupresivy a biologiky, základem včasné diagnostiky je vždy správná klinická rozvaha. Oportunní infekce ohrožují především populaci nemocných nad 50 let, závažný až život ohrožující průběh však mohou mít u mladých jedinců, zejména v koincidenci s vysokou aktivitou IBD a malnutricí. Optimálním řešením superinfekce bakterií Clostridium difficile je u řady pacientů s IBD fekální transplantace.
Pracovní IBD dny byly zakončeny sérií kazuistických sdělení doprovázených bohatou diskuzí. I díky této populární a každé sympozium osvěžující formě lze považovat letošní hořovické dny za úspěšné. Dík za to patří jejich hlavní organizátorce prim. Zuzaně Šerclové.


doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Klinické a výzkumné centrum
pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
mbortlik@seznam.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test