Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(3): 208–214. doi:10.14735/amgh2017208.

Transanální minimálně invazivní resekce rekta s totální mezorektální excizí po endoskopické mukózní resekci

Lumír Kunovský, Zdeněk Kala, Roman Svatoň, Milan Dastych, Radek Kroupa, Jiří Dolina, Tomáš Grolich, Vladimír Čan, Vladimír Procházka

Souhrn

Karcinom rekta představuje závažný onkologický problém, jehož řešení vyžaduje multidisciplinární tým. V současné době tvoří karcinom rekta v ČR více než 1/4 ze všech nově diagnostikovaných nádorů kolorektálního karcinomu. Téměř 70 % kolorektálních karcinomů vzniká na podkladě adenomových polypů. Benigní léze typu adenomu či hyperplastického polypu lze řešit endoskopicky. Také u neinvazivních maligních lézí (omezené na sliznici) se endoskopická resekce považuje za dostatečnou. Za určitých kritérií může však být endoskopická lokální excize považována za plně kurativní výkon i u invazivního karcinomu (cut-off limit vrstva sm2). Při nepříznivém gradingu tumoru u invazivního karcinomu pronikajícího do submukózní vrstvy sm3 nelze nález řešit endoskopicky metodou endoskopické mukózní resekce (EMR) či endoskopické submukózní disekce a pacient je indikován k radikální chirurgické léčbě. V některých případech může nastat situace, kdy je endoskopické ošetření léze nedostatečné a musí být proveden operační zákrok. V období let 2014–2015 na našem pracovišti podstoupili čtyři pacienti EMR pro ploché slizniční léze ve vzdálenosti 4–8 cm od anokutánního přechodu, kdy lokální excize nebyla dostatečně onkologicky radikální metodou a pacienti byli následně indikováni k chirurgické léčbě. U pacientů byla provedena resekce rekta s koloanální anastomózou metodou transanální minimálně invazivní chirurgie (TAMIS). Jde o novou metodu kombinující miniinvazivní chirurgii, kdy je možné provést resekční zákrok bez trvalého střevního vývodu a zároveň jsou splněny zásady onkologické radikality. S výhodou ji lze uplatnit i u pacientů po EMR za předpokladu včasného vyhodnocení histologického preparátu. Totální mezorektální excize (TME), tedy odstranění tukového obalu rekta s příslušnými lymfatickými uzlinami, se již stala standardem při chirurgické léčbě karcinomu rekta. Metodou TAMIS je možné provést kontinuitu záchovnou resekci rekta s TME i u nízko uložených tumorů. Nepříznivý histologický výsledek po EMR nemusí nutně být indikací k amputaci rekta s trvalou stomií, ale je zde i možnost sfinkter záchovné resekce s totální lymfadenektomií.

Klíčová slova

chirurgie rekta, endoskopická mukózní resekce, karcinom rekta, totální mezorektální excize, transanální minimálně invazivní chirurgie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136 (5): E359–E386. doi: 10.1002/ijc.29210.
2. Dušek L, Májek O, Mužík J et al. Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klin Onkol 2014; 27 (Suppl 2): 2S7–2S18. doi: 10.14735/amko20142S7.
3. Bláha M, Hoch J, Ferko A et al. Technické zajištění sběru dat pro parametrické sledování totální mezorektální excize (TME) pro karcinom rekta. Rozhl Chir 2016; 95 (7): 272–279.
4. Nussbaum N, Altomare I. The neoadjuvant treatment of rectal cancer: a review. Curr Oncol Rep 2015; 17 (3): 434. doi: 10.1007/s11912-014-0434-9.
5. Valentini V, Aristei C, Glimelius B et al. Multidisciplinary rectal cancer management: 2nd European rectal cancer consensus conference (EURECA-CC2). Radiother Oncol 2009; 92 (2): 148–163. doi: 10.1016/j.radonc.2009.06.027.
6. Dušek T, Ferko A, Blaha M et al. Současný stav strategie léčby karcinomu rekta v České republice s ohledem na výskyt kompletní patologické odpovědi při neoadjuvantní léčbě – studie PATOD C20 2011–2012. Rozhl Chir 2015; 94 (7): 276–282.
7. van Leersum NJ, Janssen-Heijnen ML, Wouters MW et al. Increasing prevalence of comorbidity in patients with colorectal cancer in the South of the Netherlands 1995–2010. Int J Cancer 2013; 132 (9): 2157–2163. doi: 10.1002/ijc.27871.
8. Tanaka S, Sano Y. Aim to unify the narrow band imaging (NBI) magnifying classification for colorectal tumors: current status in Japan from a summary of the consensus symposium in the 79th Annual Meeting of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society. Dig Endosc 2011; 23 (Suppl 1): 131–139. doi: 10.1111/j.1443-1661.2011.01106.x.
9. Hewett DG, Kaltenbach T, Sano Y et al. Validation of a simple classification system for endoscopic diagnosis of small colorectal polyps using narrow-band imaging. Gastroenterology 2012; 143 (3): 599–607. doi: 10.1053/j.gastro.2012.05.006.
10. Hayashi N, Tanaka S, Hewett DG et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-band imaging international colorectal endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013; 78 (4): 625–632. doi: 10.1016/j.gie.2013.04.185.
11. Uno Y, Munakata A. The non-lifting sign of invasive colon cancer. Gastrointest Endosc 1994; 40 (4): 485–489.
12. Endoscopic Classification Review Group. Update on the paris classification of superficial neoplastic lesions in the digestive tract. Endoscopy 2005; 37 (6): 570–578.
13. Kudo Se, Lambert R, Allen JI et al. Nonpolypoid neoplastic lesions of the colorectal mucosa. Gastrointest Endosc 2008; 68 (Suppl 4): S3–S47. doi: 10.1016/j.gie.2008.07.052.
14. Lambert R, Tanaka S. Laterally spreading tumors in the colon and rectum. Eur J Gastroenterol Hepatol 2012; 24 (10): 1123–1134. doi: 10.1097/MEG.0b013e328355e2d9.
15. Morson BC, Bussey HJ, Samoorian S. Policy of local excision for early cancer of the colorectum. Gut 1977; 18 (12): 1045–1050.
16. Morson BC, Whiteway JE, Jones EA et al. Histopathology and prognosis of malignant colorectal polyps treated by endoscopic polypectomy. Gut 1984; 25 (5): 437–444.
17. Pizarro-Moreno A, Cordero-Fernández C, Garzón-Benavides M et al. Malignant colonic adenomas. Therapeutic criteria. Long-term results of therapy in a series of 42 patients in our healthcare area. Rev Esp Enferm Dig 2009; 101 (12): 830–836.
18. Haggitt RC, Glotzbach RE, Soffer EE et al. Prognostic factors in colorectal carcinomas arising in adenomas: implications for lesions removed by endoscopic polypectomy. Gastroenterology 1985; 89 (2): 328–336.
19. Dastych M, Kroupa R. Možnosti endoskopického řešení polypoidních a nepolypoidních lézí v kolon. Vnitř Lék 2015; 61 (7–8): 698–702.
20. Tanaka S, Oka S, Chayama K. Colorectal endoscopic submucosal dissection: present status and future perspective, including its differentiation from endoscopic mucosal resection. J Gastroenterol 2008; 43 (9): 641–651. doi: 10.1007/s00535-008-2223-4.
21. Cao Y, Liao C, Tan A et al. Meta-analysis of endoscopic submucosal dissection versus endoscopic mucosal resection for tumors of the gastrointestinal tract. Endoscopy 2009; 41 (9): 751–757. doi: 10.1055/s-0029-1215053.
22. Chao G, Zhang S, Si J. Comparing endoscopic mucosal resection with endoscopic submucosal dissection: the different endoscopic techniques for colorectal tumors. J Surg Res 2016; 202 (1): 204–215. doi: 10.1016/j.jss.2015.12.027.
23. Kala Z, Skrovina M, Procházka V et al. Transanální totální mezorektální excize pro karcinom rekta – jen módní trend? Rozhl Chir 2014; 93 (12): 564–567.
24. Hoch J, Ferko A, Bláha M et al. Parametrické sledování kvality totální mezorektální excize a chirurgické léčby karcinomu rekta – výsledky multicentrické studie. Rozhl Chir 2016; 95 (7): 262–271.
25. Nagtegaal ID, van de Velde CJ, van der Worp E et al. Macroscopic evaluation of rectal cancer resection specimen: clinical significance of the pathologist in quality control. J Clin Oncol 2002; 20 (7): 1729–1734.
26. Nagtegaal ID, van de Velde CJ, Marijnen CA et al. Low rectal cancer: a call for a change of approach in abdominoperineal resection. J Clin Oncol 2005; 23 (36): 9257–9264.
27. West NP, Finan PJ, Anderin C et al. Evidence of the oncologic superiority of cylindrical abdominoperineal excision for low rectal cancer. J Clin Oncol 2008; 26 (21): 3517–3522. doi: 10.1200/JCO.2007. 14.5961.
28. Rullier E, Denost Q, Vendrely V et al. Low rectal cancer: classification and standardization of surgery. Dis Colon Rectum 2013; 56 (5): 560–567. doi: 10.1097/DCR. 0b013e31827c4a8c.
29. Cranley JP, Petras RE, Carey WD et al. When is endoscopic polypectomy adequate therapy for colonic polyps containing invasive carcinoma? Gastroenterology 1986; 91 (2): 419–427.
30. Nivatvongs S, Rojanasakul A, Reiman HM  et al. The risk of lymph node metastasis in colorectal polyps with invasive adenocarcinoma. Dis Colon Rectum 1991; 34 (4): 323–328.
31. Nascimbeni R, Burgart LJ, Nivatvongs S et al. Risk of lymph node metastasis in T1 carcinoma of the colon and rectum. Dis Colon Rectum 2002; 45 (2): 200–206.
32. Noura S, Ohue M, Miyoshi N et al. Transanal minimally invasive surgery (TAMIS) with a GelPOINT® path for lower rectal cancer as an alternative to transanal endoscopic microsurgery (TEM). Mol Clin Oncol 2016; 5 (1): 148–152.
33. Park SU, Min YW, Shin JU et al. Endoscopic submucosal dissection or transanal endoscopic microsurgery for nonpolypoid rectal high grade dysplasia and submucosa-invading rectal cancer. Endoscopy 2012; 44 (11): 1031–1036. doi: 10.1055/s-0032-1310015.
34. Kawaguti FS, Nahas CS, Marques CF et al. Endoscopic submucosal dissection versus transanal endoscopic microsurgery for the treatment of early rectal cancer. Surg Endosc 2014; 28 (4): 1173–1179.
35. Hasegawa S, Takahashi R, Hida K et al. Transanal total mesorectal excision for rectal cancer. Surg Today 2015; 46 (6): 641–653. doi: 10.1007/s00595-015-1195-2.
36. Buchs NC, Nicholson GA, Ris F et al. Transanal total mesorectal excision: a valid option for rectal cancer? World J Gastroenterol 2015; 21 (41): 11700–11708. doi: 10.3748/wjg.v21.i41.11700.
37. Muratore A, Mellano A, Marsanic P et al. Transanal total mesorectal excision (taTME) for cancer located in the lower rectum: short-and mid-term results. Eur J Surg Oncol 2015; 41 (4): 478–483. doi: 10.1016/j.ejso.2015.01.009.
38. Lacy AM, Tasende MM, Delgado S et al. Transanal total mesorectal excision for rectal cancer: outcomes after 140 patients. J Am Coll Surg 2015; 221 (2): 415–423. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.03.046.

Kreditovaný autodidaktický test