Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 85.

Správná odpověď na kvíz

Milan Lukáš

Žaludeční a duodenální polypóza

Endoskopický a histologický nález z drobných, přisedlých polypů v proximální části žaludku svědčí pro tzv. fundální žlázové polypy. Žaludeční polypóza doprovází familiární adenomatózu tlustého střeva nejméně u 30 % pacientů. Ve většině případů se jedná právě o fundální žlázové polypy, které nemají neoplastický potenciál a jsou podmíněny hyperplazií – hypertrofií parietálních buněk a cystickou dilatací žaludečních žlázek. Koincidující dysplazie povrchového epitelu se nachází u žlázových fundálních polypů výjimečně. Je zaznamenána u větších fundálních žlázových polypů (> 10 mm) a je nejspíše ve vztahu k zárodečně mutaci APC genu. Výskyt žaludečních adenomů je v případě familiární adenomatózní polypózy (FAP) velmi vzácný a je popisován u méně než 5 % osob s FAP. Žaludeční adenomy postihují převážně žaludeční antrum. Naproti tomu duodenální adenomatóza je u pacientů s FAP relativně častá s výskytem u 60–90 % pacientů, zvláště v oblasti periampulární. Přechod duodenální adenomatózy v karcinom duodena nebo Vaterské papily je detekován u 4–12 % pacientů s FAP syndromem. Nález fundálních žlázových polypů v proximální části žaludku může u této pacientky souviset také s několikaletým užíváním inhibitorů protonové pumpy (IPP). Zablokováním kyselé žaludeční sekrece IPP dochází ke zvýšení pH v žaludku, což vede k alkalizaci žaludečního antra a nekontrolované sekreci gastrinu a k sekundární hypergastrinemii. Gastrin je trofický hormon, který způsobuje hyperplazii a hypertrofii parietálních buněk žaludku a následnou remodelaci žaludeční sliznice s cystickou dilatací žlázek. Mnohočetné drobné, přisedlé polypy velikosti do 5–8 mm lokalizované v žaludečním fundu se v populaci, která není vystavena dlouhodobému účinku IPP, vyskytují vzácně (do 2 %), kdežto u pacientů exponovaných dlouhodobé terapii IPP je výskyt fundálních žlázových polypů čtyřnásobný. Odhaduje se, že minimální doba expozice ke vzniku strukturálních změn sliznice musí být delší než 12 měsíců. Nebylo potvrzeno, že fundální žlázové polypy žaludku vznikající při dlouhodobé léčbě IPP predisponují ke vzniku žaludečního karcinomu. Nicméně u pacientky s prokázanou FAP mutací a mnohočetnými adenomy v duodenu může být situace jiná. Na přiloženém histologickém obrázku (str. 9) je zachycen typický strukturální nález žlázového polypu, avšak v povrchové epitelové vrstvě jsou změny kompatibilní s diagnózou lehké dysplazie.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum
pro střevní záněty
ISCARE I.V.F. a. s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha
milan.lukas@email.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test