Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 310–314. doi:10.14735/amgh2017310.

Protézoduodenální píštěl – příčina masivního krvácení do gastrointestinálního traktu

Jaroslav Maceček, Bedřich Staňka, Jiří Šťastný

Souhrn

Patologická komunikace mezi aortou a trávicím traktem je velmi závažná, má vysokou mortalitu a řadí se mezi náhlé příhody břišní nebo také náhlé příhody cévní. Prvním projevem je nejčastěji krvácení do horní části gastrointestinálního traktu. Aortoenterální píštěl je patologické spojení mezi aortou a tenkým střevem, nejčastěji duodenem. Jde o vzácný patologický stav, který bez akutní kauzální terapie vždy končí smrtí nemocného. Problematická je včasná diagnostika, která je ale podmínkou úspěšné terapie. Častěji se v klinické praxi jedná o sekundární, tzv. protézoenterální (duodenální) píštěl. Primární aortoenterální (duodenální) píštěl je vzácná a je vždy spojena s patologií aorty, jako jsou aneuryzma nebo zánětlivé změny aorty. Stejně tak raritní je komunikace mezi stentgraftem po předchozím endovaskulárním řešení aneuryzmatu břišní aorty a trávicím traktem. Uvádíme kazuistiku pacienta, u kterého byla úspěšně diagnostikována píštěl, jejíž první manifestací byly intermitentní enteroragie, které později progredovaly v masivní krvácení, a pacient tak musel být akutně operován. Vzhledem k závažnosti stavu a věku zmírá pacient v časném pooperačním období. Tento případ poukazuje na nutnost pečlivého odebrání anamnézy, včasné a správně vedené diagnostiky, které jsou klíčem k úspěšné terapii, která je ale velice svízelná.

Klíčová slova

aortoenterální píštěl, enteroragie, protézoenterální píštěl

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Procházka V, Konečný M. Krvácení do horní části trávicího traktu. Postgrad Med 2013; 15 (3): 74.
2. Cameron AJ. Incidence of iron deficiency anemia in patients with large diaphragmatic hernia. A controlled study. Mayo Clin Proc 1976; 51 (12): 767–769.
3. Janík V, Pádr R, Keil R et al. Léčba hemosuccus pancreaticus embolizací obou gastrických tepen. Cas Lek Cesk 2008; 147 (10): 538–541.
4. Svoboda P, Konečný M, Hrabovský V et al. Přínos centralizace péče o pacienty s akutním krvácením do horního trávicího traktu. Vnitř Lék 2012; 58: 191–195.
5. Barry PA, Molland JG, Falk GL. Primary aortoduodenal fistula. Aust N Z J Surg 1998; 68 (3): 243–244.
6. Alzobydi AH, Gurava SS. Primary aortoduodenal fistula: a case report. World J Gastroenterol 2013; 19 (3): 415–417. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.415.
7. Başer M, Arslantürk H, Kisli E et al. Primary aortoduodenal fistula due to a swallowed sewing needle: a rare cause of gastrointestinal bleeding. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2007; 13 (2): 154–157.
8. Cooper A. The lectures of Sir Astley Cooper on the Principles and Practice of Surgery with Additional Notes and Cases by F. Tyrell. 5th ed. Philadelphia: PA Haswell, Barrington and Haswell 1939.
9. O’Brien S, Ernst C. Aorto-enteric fistulas. In: Rutherford R (ed). Vascular surgery. 5th ed. Philadelphia: Saunders 2000:  763–775.
10. Brock RC. Aortic homografting: a report of six successful cases. Guys Hosp Rep 1953; 102: 204–228.
11. Pipinos II, Carr JA, Haithcock BE et al. Secondary aorto-enteric fistula. Ann Vasc Surg 2000; 14 (6): 688–696.
12. Moláček J, Třeška V, Čertík B et al. Aortoenterální a protézoenterální píštěl – závažná náhlá příhoda břišní. Cor et Vasa 2015; 57: 108–114.
13. Marolt U, Potrc S, Bergauer A et al. Aorto-duodenal fistula three years after aorto-bifemoral bypass: case report and literature review. Acta Clin Croat 2013; 52 (3): 363–368.
14. Janne d’Othée B, Soula P, Otal P et al. Aortoduodenal fistula after endovascular stent-graft of an abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2000; 31 (1): 190–195. doi: 10.1016/S0741-5214 (00) 70081-4.
15. Grassia R, Staiano T, Iiritano E et al. Gastrointestinal hemorrhage caused by secondary aorto-duodenal fistula: a case report. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2009; 13: 147–150.
16. Felt V, Röhling S et al. Neobvyklá příčina krvácení do trávicího ústrojí – píštěl mezi duodenem a aortobifemorálním bypassem. Čes slov gastroenterol 1998; 52 (4): Abstrakt 7.
17. Bergqvist D, Björck M. Secondary arterioenteric fistulation – a systemic literature analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009; 37 (1): 31–42. doi: 10.1016/j.ejvs.2008. 09.023.

Kreditovaný autodidaktický test