Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(5): 415–418. doi:10.14735/amgh2017csgh.info06.

Příklad multidisciplinárního přístupu v léčbě metastazujícího karcinomu rekta

Jaroslav Pažin, Daniel Langer, Mojmír Kasalický

Souhrn

Česká republika je v incidenci kolorektálního karcinomu (CRC – colorectal cancer) dlouhodobě na předních příčkách ve světě. Ročně je CRC v České republice primárně diagnostikován u více než 8 000 pacientů a na onemocnění CRC ročně zemře okolo 4 000 lidí. Přibližně v polovině případů je CRC v České republice diagnostikován v pokročilém stadiu. U více než 1/4 nemocných je  nádor identifikován v oblasti konečníku. Trendy v terapii CRC směřují pacienty do onkochirurgických a onkologických center. Stanovení přesného stagingu tumoru je zásadní ve vedení další terapie. I přes řadu změn zavedených do léčby CRC zaujímá radikální odstranění nádoru v multimodálním terapeutickém procesu klíčové postavení. Hlavním terapeutickým principem multidisciplinárního přístupu k nemocnému je personalizace léčby, prodloužení doby přežití a zlepšení kvality života. Autoři prezentují případ 36leté nemocné s metastazujícím karcinomem rekta, která na základě koordinace terapie multidisciplinárním týmem podstoupila v průběhu 5 let pět více či méně invazivních chirurgických intervencí. Stejně tak plánování neoadjuvance i následné chemoterapie a biologické léčby se řídila moderními principy léčby metastazujícího CRC. Cílem této kazuistiky je poukázat na přednosti multidisciplinárního terapeutického schématu u pacientky s metastazujícím CRC do plic a nadledvin.

Klíčová slova

kolorektální karcinom, metastazující karcinom rekta, multidisciplinární přístup

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Dušek L (ed.). Czech cancer care in numbers 2008−2009. Praha: Grada Publishing 2009.
2. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality, and Prevalence Worldwide in 2012. Cancer fact sheets. [online]. Available from: http: //globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx.
3. Ústav zdravotnickýc informací a statistiky ČR. [online]. Dostupné z: www.uzis.cz.
4. Grega T, Májek O, Ngo O et al. Současné principy screeningu kolorektálního kracinomu – od oportunního k populačnímu screeningovému programu. Gastroent Hepatol 2016; 70 (5): 383–392. doi: 10.14735/amgh2016383.
5. Langer D, Kalvach J, Tučková I et al. Da Vinci asistovaná léčba karcinomu rekta – průběžné výsledky nerandomizované studie. Rozhl Chir 2015; 94 (12): 526−530.
6. Ryska M, Langer D. Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie 2013; 7 (4): 179–182.
7. Janeczko LL. rectal cancer response to preop chemoradiation doesn’t rule out nodal disease. Medscape 2017. [online]. Available from: www.medscape.com/viewarticle/882730?src=rss.
8. Pennathur A, Abbas G, Qureshi I et al.  Radiofrequency ablation for the treatment of pulmonary metastases. Ann Thorac Surg 2009; 87 (4): 1030–1036. doi: 10.1016/j.athoracsur.2008.12.061.
9. Lam KY, Lo CY. Metastatic tumours of the adrenal glands: a 30-year experience in a teaching hospital. Clin Endocrinol (Oxf) 2002; 56 (1): 95–101.
10. Gross MD, Shapiro B, Francis IR et al. Scintigraphic evaluation of clinically silent adrenal masses. J Nucl Med 1994; 35 (7): 1145–1152.
11. Chong S, Lee KS, Kim HY et al. Integrated PET-CT for the characterization of adrenal gland lesions in cancer patients: diagnostic efficacy and interpretation pitfalls. Radiographics 2006; 26 (6): 1811–1824.
12. Whiteman AR, Dhesi JK, Walker D. The high-risk surgical patient. A role for a multi-disciplinary team approach?  Br J Anaesth 2016; 116 (3): 311–314. doi: 10.1093/bja/aev355.

Kreditovaný autodidaktický test