Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 325–332. doi:10.14735/amgh2017325.

Možnosti použitia neinvazívnych metód pri nealkoholovej tukovej chorobe pečene

Michaela Fedelešová, Viera Kupčová, Mária Szántová, Jozef Bulas, Ladislav Turecký

Souhrn

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease) zahrňuje celé spektrum ochorení od jednoduchého stukovatenia pečene, cez nealkoholovú steatohepatitídu (NASH) až po progresiu do cirhózy pečene. NAFLD je považovaná za celosvetovo najčastejšie chronické ochorenie pečene so stúpajúcou prevalenciou a predpokladá sa, že v budúcnosti bude najčastejšou indikáciou transplantácie pečene. Nakoľko NAFLD postihuje stále väčšiu časť populácie a biopsia pečene je invazívny diagnostický zákrok, je nutné rozvíjať neinvazívne diagnostické a screeningové modality. Biochemické ukazovatele zahrňujúce markery zápalu, oxidačného stresu, apoptózy, fibrogenézy a skórovacie systémy na detekciu steatózy a fibrózy majú svoj význam v diagnostike NAFLD. Pretože izolované biochemické parametre neboli dostatočne špecifické a senzitívne pre predikciu prítomnosti NASH a fibrózy, je tendencia použitia rôznych markerov a kombinovať ich v matematických algoritmoch. Bolo vyvinutých viacero prediktívnych modelov a skórovacích systémov. Podľa najnovších štúdií skupiny viacerých parametrov (NAFLD fibrosis skóre, FIB-4, BARD skóre) sú diagnosticky najvýpovednejšie a môžu minimalizovať nutnosť biopsie pečene. Zobrazovacie metódy ako ultrasonografia, tranzientná elastografia, real-time elastografia, dynamická shear waves elastografia, elastografia s ultrazvukovým tlakovým impulzom (metóda ARFI – acoustic radiation force imaging) zohrávajú významnú úlohu v diagnostike NAFLD. Nové trendy neinvazívnej diagnostiky sa stále diskutujú a prehodnocuje sa ich klinická využiteľnosť. Práca prehľadne pojednáva o aktuálnych biochemických a zobrazovacích metódach, vyhodnocuje ich diagnostickú presnosť a použitie v klinickej praxi.

Klíčová slova

fibróza, nealkoholová steatohepatitida, nealkoholové ztukovatění jater, neinvazivní diagnostika, sérologické metody, steatóza

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Sanal MG. Biomarkers in nonalcoholic fat-ty liver disease-the emperor has no clothes? World J Gastroenterol 2015; 21 (11): 3223–3231. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3223.
2. Speliotes EK, Yerges-Armstrong LM, Wu J et al. Genome-wide association analysis identifies variants associated with nonalcoholic fatty liver disease that have distinct effects on metabolic traits. PLoS Genet 2011; 7 (3): e1001324. doi: 10.1371/journal.pgen.1001324.
3. Hagström H, Nasr P, Bottai M et al. Elevated serum ferritin is associated with increased mortality in NAFLD after 16 years of follow-up. Liver Int 2016; 36 (11): 1688–1695. doi: 10.1111/liv.13144.
4. Boyraz M, Cekmez F, Karaogu A et al. Serum adiponectin, leptin, resistin and RBP4 levels in obese and metabolic syndrome children with nonalcoholic fatty liver disease. Biomark Med 2013; 7 (5): 737–745. doi: 10.2217/bmm.13.13.
5. Yoneda M, Uchiyama T, Kato S et al. Plasma Pentraxin3 is a novel marker for nonalcoholic steatohepatitis (NASH). BMC Gastroenetrol 2008; 8: 53. doi: 10.1186/1471-230X-8-53.
6. Shen J, Chan HL, Wong GL et al. Assessment of non-alcoholic fatty liver disease using serum total cell death and apoptosis markers. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36 (11–12): 1057–1066. doi: 10.1111/ apt.12091.
7. Dvorak K, Stritesky J, Petrtyl J et al. Use of non-invasive parameters of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis in daily practice – an exploratory case-control study. PloS One 2014; 9 (10): e111551. doi: 10.1371/journal.pone.0111551.
8. Huang X, Xu M, Chen Y et al. Validation of the Fatty Liver Index for Nonalcoholic fatty liver disease in middle-aged and elderly Chinese. Medicine (Baltimore) 2015; 94 (40): e1682. doi: 10.1097/MD.0000000000001682.
9. Borman MA, Ladak F, Crotty P et al. The Fatty Liver Index has limited utility for the detection and quantification of hepatic steatosis in obese patients. Hepatol Int 2013; 7 (2): 592–599. doi: 10.1007/ s12072-012-9401-4.
10. Cuthbertson DJ, Weickert MO, Lythgoe D et al. External validation of the fatty liver index and lipid accumulation product indices, using 1H-magnetic resonance spectroscopy, to identify hepatic steatosis in healthy controls and obese, insulin-resistant individuals. Eur J Endocrinol 2014; 171 (5): 561–569. doi: 10.1530/EJE-14-0112.
11. Lee JH, Kim D, Kim HJ et al. Hepatic steatosis index: a simple screening tool reflecting nonalcoholic fatty liver disease. Dig Liver Dis 2010; 42 (7): 503–508. doi: 10.1016/j.dld.2009.08.002.
12. Wang J, Xu C, Xun Y et al. ZJU index: a novel model for predicting nonalcoholic fatty liver disease in a Chinese population. Sci Rep 2015; 5: 16494. doi: 10.1038/srep16494.
13. Poynard T, Lassailly G, Diaz E et al. Performance of biomarkers FibroTest, ActiTest, SteatoTest, and NashTest in patients with severe obesity: meta analysis of individual patient data. PLoS One 2012; 7 (3): e30325. doi: 10.1371/journal.pone.003 0325.
14. Raszeja-Wyszomirska J, Szymanik B, Ławniczak M et al. Validation in of the BARD scoring system in Polish patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). BMC Gastroenterol 2010; 10: 67. doi: 10.1186/1471-230X-10-67.
15. Angulo P, Hui JM, Marchesini G et al. The NAFLD fibrosis score: a noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. Hepatology 2007; 45 (4): 846–854.
16. Demir M, Lang S, Schlattjan M et al. A new inexpensive and non-invasive scoring system to exclude advanced fibrosis in patients with NAFLD. PLoS One 2013; 8 (3): e58360. doi: 10.1371/journal.pone.0058360.
17. Miyaaki H, Ichikawa T, Nakao K et al. Clinicopathological study of nonalcoholic fatty liver disease in Japan: the risk factors for fibrosis. Liver Int 2008; 28 (4): 519–524.
18. Ratziu V, Giral P, Charlotte F et al. Liver fibrosis in overweight patients. Gastroenterology 2000; 118 (6): 1117–1123.
19. Guha IN, Parkes J, Roderick P et al.  Noninvasive markers of fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease: Validating the European Liver Fibrosis Panel and exploring simple markers. Hepatology 2008; 47 (2): 455–460.
20. Salvoza NC, Klinzing DC, Gopez-Cervantes J et al. Association of Circulating Serum miR-34a and miR-122 with Dyslipidemia among Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. PLoS One 2016; 11 (4): e0153497. doi: 10.1371/journal.pone.0153497.
21. Koller T, Rác M. Neinvazívne, semiinvazívne a invazívne diagnostické modality v diagnostike portálnej hypertenzie a cirhózy na Slovensku. Gastronterol Prax 2015; 14 (1): 18–22.

Kreditovaný autodidaktický test