Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(5): 401–408. doi:10.14735/amgh2017401.

Endosonograficky navigovaná drenáž pankreatických kolekcí – vlastní zkušenosti

Karel Poc, Peter Mačinga, Petr Štirand, Pavel Wohl, Pavel Drastich, Jan Martínek, Pavel Taimr, Vladimír Nosek, Julius Špičák, Tomáš Hucl

Souhrn

Úvod: Endosonograficky (EUS) navigovaná drenáž je běžně používanou metodou v léčbě symptomatických pankreatických tekutinových kolekcí, pankreatické pseudocysty a ohraničené pankreatické nekrózy. Míra úspěšnosti a výskytu komplikací se v různých studiích významně liší. Pacienti a metody: Provedli jsme retrospektivní zhodnocení všech pacientů, kteří podstoupili na našem pracovišti EUS navigovanou drenáž v období od ledna 2000 do prosince 2016. Posoudili jsme jejich anamnestické údaje, indikace, průběh výkonu, komplikace a výsledky léčby. Výsledky: EUS navigovanou drenáž podstoupilo celkem 104 pacientů. U 76 (73 %) pacientů se jednalo o drenáž pseudocysty a u 28 (27 %) pacientů o drenáž ohraničené nekrózy. Pseudocysty vznikly v důsledku chronické (53 %) nebo akutní (42 %) pankreatitidy. Průměrná velikost pseudocysty byla 9 ± 4,8 cm. Drenáž byla provedena transgastricky (62 %), transduodenálně (17 %) nebo transpapilárně (21 %). Pacientům byly zavedeny plastikové (91 %) nebo metalické (9 %) stenty. Technicky úspěšných bylo 93 % výkonů. K rezoluci kolekce došlo u 75 % pacientů, střední doba drenáže byla 64 (1–1 744) dní. Klinická úspěšnost byla 72% při užití plastikových stentů a 100% při užití metalických stentů (p = 0,319). Zaznamenané komplikace byly krvácení (4), perforace (5) a sekundární infekce (8). Ohraničená nekróza se rozvinula jako následek akutní (89 %) nebo exacerbace chronické (11 %) pankreatitidy. Průměrná velikost byla 11 ± 5,8 cm. Ohraničená nekróza byla drenována transgastricky (93 %) nebo transduodenálně (7 %). K drenáži byly použity plastikové (71 %), metalické (21 %)  stenty či jejich kombinace (8 %). Technická úspěšnost drenáže byla 96 %. Endoskopické nekrektomie byly provedeny u 9 pacientů (32 %). K rezoluci došlo u 77 % pacientů se střední dobou drenáže 69 (1–1 210) dní. Klinická úspěšnost byla 71% při užití plastikových stentů a 100% při užití metalických stentů (p = 0,289). Jako komplikace jsme zaznamenali krvácení (1), perforace (1) a sekundární infekce (3). Závěr: EUS navigovaná drenáž byla efektivní metoda v léčbě pankreatických tekutinových kolekcí s nezanedbatelným rizikem komplikací. Její účinnost se nelišila dle typu pankreatické kolekce, trend lepší klinické úspěšnosti drenáží metalickými stenty však nedosáhl statistické významnosti.

Klíčová slova

drenáž, endosonografie, ohraničená pankreatická nekróza, pankreatická tekutinová kolekce, pseudocysta

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C et al. Classification of acute pancreatitis – 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013; 62 (1): 102–111. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779.
2. Tyberg A, Karia K, Gabr M et al. Management of pancreatic fluid collections: a comprehensive review of the literature. World J Gastroenterol 2016; 22 (7): 2256–2270. doi: 10.3748/wjg.v22.i7. 2256.
3. Lenhart DK, Balthazar EJ. MDCT of acute mild (nonnecrotizing) pancreatitis: abdominal complications and fate of fluid collections. AJR Am J Roentgenol 2008; 190 (3): 643–649. doi: 10.2214/AJR.07. 2761.
4. Baillie J. Pancreatic pseudocysts (Part I). Gastrointestinal Endosc 2004; 59 (7): 873–879.
5. Kim KO, Kim TN. Acute pancreatic pseudocyst: incidence, risk factors, and clini-cal outcomes. Pancreas 2012; 41 (4):  577–581. doi: 10.1097/MPA.0b013e3182 374def.
6. Špičák J, Urban O (eds). Novinky v digestivní endoskopii. Praha: Grada 2015.
7. Grimm H, Binmoeller KF, Soehendra N. Endosonography-guided drainage of a pan-creatic pseudocyst. Gastrointestinal Endosc 1992; 38 (2): 170–171.
8. Akshintala VS, Saxena P, Zaheer A et al. A comparative evaluation of outcomes of endoscopic versus percutaneous drainage for symptomatic pancreatic pseudocysts. Gastrointest Endosc 2014; 79 (6): 921–928. doi: 10.1016/j.gie.2013.10. 032.
9. Varadarajulu S, Bang JY, Sutton BS et al. Equal efficacy of endoscopic and surgical cystogastrostomy for pancreatic pseudocyst drainage in a randomized trial. Gastroenterology 2013; 145 (3): 583–590. doi: 10.1053/j.gastro.2013.05.046.
10. Varadarajulu S, Christein JD, Tamhane A et al. Prospective randomized trial comparing EUS and EGD for transmural drainage of pancreatic pseudocysts (with videos). Gastrointest Endosc 2008; 68 (6): 1102–1111. doi: 10.1016/j.gie.2008.04.028.
11. Park DH, Lee SS, Moon SH et al. Endoscopic ultrasound-guided versus conventional transmural drainage for pancreatic pseudocysts: a prospective randomized trial. Endoscopy 2009; 41 (10): 842–848. doi: 10.1055/s-0029-1215133.
12. Kliment M, Urban O, Fojtík P et al.  Endoskopická drenáž pankreatických tekutinových kolekcií – 6-ročná skúsenosť v terciárnom gastroenterologickom centre v období rokov 2006–2012. Gastroent Hepatol 2017; 71 (3): 199–207. doi: 10.14735/amgh2017199.
13. Varadarajulu S, Bang JY, Phadnis MA. Endoscopic transmural drainage of peripancreatic fluid collections: outcomes and predictors of treatment success in 211 consecutive patients. J Gastrointest Surg 2011; 15 (11): 2080–2088. doi: 10.1007/s11605-011-1621-8.
14. Nabi Z, Basha J, Reddy DN. Endoscopic management of pancreatic fluid collections-revisited. World J Gastroenterol 2017; 23 (15): 2660–2672. doi: 10.3748/wjg.v23.i15.2660.
15. Cahen D, Rauws E, Fockens P et al.  Endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts: long-term outcome and procedural factors associated with safe and success-ful treatment. Endoscopy 2005; 37 (10): 977–983.
16. Seifert H, Biermer M, Schmitt W et al. Transluminal endoscopic necrosectomy after acute pancreatitis: a multicentre study with long-term follow-up (the GEPARD Study). Gut 2009; 58 (9): 1260–1266. doi: 10.1136/gut.2008.163733.
17. Gardner TB, Coelho-Prabhu N, Gordon SR et al. Direct endoscopic necrosectomy for the treatment of walled-off pancreatic necrosis: results from a multicenter U.S. series. Gastrointest Endosc 2011; 73 (4): 718–726.
18. Holt BA, Varadarajulu S. The endoscopic management of pancreatic pseudocysts (with videos). Gastrointest Endosc 2015; 81 (4): 804–812. doi: 10.1016/j.gie.2014.12.026.
19. Baron TH, Harewood GC, Morgan DE et al. Outcome differences after endo-scopic drainage of pancreatic necrosis, acute pancreatic pseudocysts, and chronic pancreatic pseudocysts. Gastrointest Endosc 2002; 56 (1): 7–17.
20. Siddiqui AA, Kowalski TE, Loren DE et al. Fully covered self-expanding metal stents versus lumen-apposing fully covered self-expanding metal stent versus plastic stents for endoscopic drainage of pancreatic walled-off necrosis: clinical outcomes and success. Gastrointest Endosc 2017; 85 (4): 758–765. doi: 10.1016/j.gie.2016.08.014.
21. Sharaiha RZ, DeFilippis EM, Kedia P et al. Metal versus plastic for pancreatic pseudocyst drainage: clinical outcomes and success. Gastrointest Endosc 2015; 82 (5): 822–827. doi: 10.1016/j.gie.2015.02. 035.
22. Bang JY, Hawes R, Bartolucci A et al.  Efficacy of metal and plastic stents for transmural drainage of pancreatic fluid collections: a systematic review. Dig Endosc 2015; 27 (4): 486–498. doi: 10.1111/den.12 418.
23. van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis.  N Engl J Med 2010; 362 (16): 1491–1502. doi: 10.1056/NEJMoa0908821.
24. Lakhtakia S, Basha J, Talukdar R et al. Endoscopic „step-up approach“ using a dedicated biflanged metal stent reduces the need for direct necrosectomy in walled-off necrosis (with videos). Gastrointest Endosc 2017; 85 (6): 1243–1252. doi: 10.1016/j.gie.2016.10.037.
25. Bang JY, Hasan M, Navaneethan U et al. Lumen-apposing metal stents (LAMS) for pancreatic fluid collection (PFC) drainage: may not be business as usual. Gut 2016. In press. doi: 10.1136/gutjnl-2016-312812.
26. van Brunschot S, Fockens P, Bakker OJ et al. Endoscopic transluminal necro-sectomy in necrotising pancreatitis: a systematic review. Surg Endosc 2014; 28 (5):  1425–1438. doi: 10.1007/s00464-013-3382-9.

Kreditovaný autodidaktický test