Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(1): 76.

Docent MUDr. Václav Jirásek, CSc., zemřel 31. prosince 2019

Karel Lukáš1

+ Pracoviště

Václav Jirásek se narodil 12. 8. 1929 v Praze, maturoval v roce 1948 na reálném gymnáziu a v roce 1953 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prvním působištěm bylo interní oddělení nemocnice v Kutné Hoře. V roce 1955 nastoupil na I. interní kliniku Fakultní nemocnice I., nynější Všeobecné fakultní nemocnice, v Praze, kterou v té době vedl profesor Netoušek. Na klinice působil až do konce století a počátkem století nového přešel, v rámci specializace klinik, spolu s celým gastroenterologickým týmem na IV. interní kliniku, která byla určena jako základna pro nemoci trávicího ústrojí. Na této klinice působil až do roku 2018. Ve Všeobecné fakultní nemocnici pracoval MUDr. Václav Jirásek 63 let.
Václav Jirásek se brzy po příchodu na I. interní kliniku začal věnovat gastroenterologii, do jejíž československé a české historie se zapsal mnoha pracemi v domácím i zahraničním tisku i gastroenterologickými kapitolami v monografiích. K hodnocení jeho písemných projevů lze použít výroky dvou „klasiků“ české gastroenterologie. Jaroslav Šetka říkal, že jeho práce jsou po literární stránce „hodné vnuka spisovatelova“. A nelze než souhlasit s profesorem Mařatkou, který při příležitosti oslavencových šedesátin napsal: „Nikde není slova zbytečného, vše je na svém místě, v přiměřených proporcích.“ Doktor Václav Jirásek byl nadán talentem nejen literárním, ale i pedagogickým. Celé generace českých mediků poznávaly gastroenterologii jeho prostřednictvím ve skriptech a učebnicích. Byl výborným rétorem a diskutérem, byl žádaným přednašečem.
Doktor Václav Jirásek byl internistou se širokým rozhledem, ale jeho zásadním oborem byla gastroenterologie. Mnoho let vedl gastroenterologické oddělení I. interní kliniky a staral se o pacienty v gastroenterologické poradně. Podílel se na zavádění gastrofibroskopie u nás. Spoustu mladých lékařů vyučil základům endoskopie. Ale i velký internista a gastroenterolog se musí vzdělávat, atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1957, II. stupně z vnitřního lékařství v roce 1962, kandidátské řízení proběhlo v roce 1968 a v roce 1986 byl habilitován. Takže jej můžeme oslovovat titulem docent.
Docent Jirásek vyznával (a uměl) gastroenterologii v celém jejím rozsahu, ale věnoval se zejména problematice peptického vředu, funkčním poruchám, farmakoterapii a od 70. let obzvláště polypózám. Jeho soubor nemocných s familiární adenomatózní polypózou, které sledoval desítky let, byl největší v republice.
V roce 1972 spolu s Jaroslavem Šetkou a Hanou Dvořákovou jako první u nás popsali časný karcinom žaludku.
Výborné jsou jeho historické práce o I. interní klinice, ale také např. práce Gastroenterologie a ornitologie, v níž doc. Jirásek odkrývá nečekané souvislosti.
Po řadu let pracoval ve výboru České gastroenterologické společnosti a je jejím čestným členem. Byl zástupcem hlavního redaktora časopisu Česká a slovenská gastroenterologie, členem redakční rady časopisu Praktický lékař, dlouholetým členem Komise pro nová léčiva Ministerstva zdravotnictví a členem poradního sboru Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Byl zručný nejen při endoskopování, ale stejně dobře pracoval i se dřevem na své chalupě. Z koníčků Václava Jiráska je asi nejzajímavější ornitologie. K ní se váže pozoruhodná historka. Když před mnoha lety přijel do Prahy slavný dánský fyziolog Poul Bjørndahl Astrup, byly mu nabízeny různé kratochvíle, návštěvy památek, a on vyslovil přání, že chce pozorovat ptáky. A kdo se stal jeho průvodcem? Jistě, Václav Jirásek jej vzal do jižních Čech a spolu pozorovali.
Osobnost Václava Jiráska vystihl Aleš Hep před 10 lety v laudaciu k jeho osmdesátinám: „Docent Jirásek je obdařen vzácnou vlastností být přítelem a partnerem mnoha lidí ze svého okolí a být jimi ctěn a vážen, má dar humor a optimizmus dávat a rovněž tak jej široce přijímat s jeho typickou velkorysostí, jež je dána nejen životními zkušenostmi, ale i jeho povahovými vlastnostmi a pochopením pro slabosti druhých.“
Václave, chybíš nám, Tvoje vědomosti, Tvoje vlídnost, Tvůj humor.

prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test