Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Aktuality

více »
Dr. Bares Award
24. srpna 2017

Farmaceutická společnost PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje soutěž Dr. Bares Award. Pro rok 2017 vyhlašuje dvě soutěžní kategorie – Publication a Idea.

Společnost PRO.MED.CS Praha a. s. chce v kategorii Idea stimulovat inovativní počiny, které mohou ukázat nový potenciál léčivých látek. Kategorií Publication chce podporovat aplikaci lékařských a vědeckých poznatků v klinické praxi. 

Pravidla soutěže a přihlášku naleznete zde.

V kategorii Publication vyhlašuje vedení farmaceutické spolecnosti PRO.MED.CS Praha a. s. soutěž o nejlepší vedeckou práci z oboru GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE nebo na téma METABOLICKÝ SYNDROM.

Práce, které postoupí z národního kola hodnocení do mezinárodního, budou hodnoceny nezávislou komisí odborníku.

Tři nejlepší budou oceněny celkovou částkou 19 000 EUR.

Vedecké práce zašlete s přihláškou v anglickém jazyce nejpozdeji do 17. 12. 2017 na adresu:
Dr. Bares Award
PRO.MED.CS Praha a. s.
Telcská 377/1
Michle, 140 00 Praha 4

nebo Dr-Bares-Award@promed.cz


Kreditovaný autodidaktický test